JPN112 Japonský jazyk I - praktické cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JPN112/01: Čt 10:00–11:40 D31, J. Matela
JPN112/02: Čt 14:00–15:40 D41, J. Matela
Předpoklady
Znalost anglického jazyka pro práci s anglicky psanými výukovými materiály
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student procvičuje a osvojuje si gramatické struktury, lexikum a frazeologii probrané v kurzu Japonský jazyk I. – výklad systému; je aktivně schopen základní mluvené interakce ve zdvořilém stupni jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- aplikovat správnou výslovnost na výrazy standardní japonštiny
- představit se japonsky
- počítat japonsky
- vést jednoduchou interakci s využitím frazeologických prostředků
- využívat základní lexikální prostředky při stavbě věty
- utvářet základní morfologické konstrukce
- tvořit základní větné konstrukce v situačním užití
- číst a interpretovat velmi jednoduché texty v japonštině
Osnova
 • 1. Úvodní hodina, podmínky ukončení kurzu, úvod do informační struktury
 • 2. Fonologická struktura moderní japonštiny
 • 3. Lekce č. 1: Bezprostřední jmenná predikace, otázky, topos a tematická větná stavba, jmenný přívlastek
 • 4. Lekce č. 2: Záporná jmenná predikace, inkluzivní vytknutí, koncové interakční partikule, bezprostřední adjektivní predikace, ukazovací výrazy
 • 5. Lekce č. 3: Adjektivní modifikátory, existenční predikace, gramatické kategorie statických predikací
 • 6. Lekce č. 3: Kontrastivní vytknutí rématu, konstrukce s toposem a nominativem
 • 7. Lekce č. 4: Vnořená propozice, slovesné tvary a slovesné konstrukce
 • 8. Lekce č. 4: Modifikace a doplnění slovesných predikací, paralelní spojování substantiv
 • 9. Lekce č. 5: Sekundární komplementy, kladné napojovací tvary predikativů
 • 10. Lekce č. 5: Kauzálně-explikační spojování klauzí, konstrukce subjektivního desiderativu
 • 11. Opakování probrané látky
 • 12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • Bunka shokyū nihongo I. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
  neurčeno
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 1999. 344 s. ISBN 4789009637. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
Výukové metody
Praktické jazykové cvičení se zaměřením na ústní projev. Procvičování vytváření správných morfologických tvarů a syntaktických struktur s ohledem na specifické kontexty. Individuální cvičení výslovnosti.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti píší pravidelné testy, jejichž 70ti procentní úspěšnost je předpokladem připuštění k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se realizuje písemnou formou. Podrobnosti k systému hodnocení jsou vyloženy na úvodní hodině.
Navazující předměty
Informace učitele
Základní studijní materiály jsou poskytovány ve formátu .pdf v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budou započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPN112