LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pro zápis do kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky, výhodou je absolvování přednášky Antická mytologie: bohové, která proběhla v podzimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 270 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/270, pouze zareg.: 0/270, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/270
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je základní seznámení s řeckou a římskou mytologií, speciálně s herojskými mýty a s  jejich různými zpracováními v různých literárních žánrech a údobích antické literatury. Studenti, kteří absolvují tento kurz, budou schopni rozpoznat vliv antické hrdinské mytologie na moderní výtvarnou a literární tvorbu. Klasický kurz je částečně podpořen kurzem elektronickým: viz e-learningová podpora FF MU, Ústav klasických studií. (Materiály do kurzu jsou vkládány podle časových možností vyučující.)
Výstupy z učení
Po skončení kurzu se studenti budou orientovat v antické hrdinské mytologii a v příslušné sekundární literatuře do té míry, že budou schopni samostatně systematicky představit základní informace o kterémkoliv protagonistovi těchto mýtů. Budou rovněž schopni reprodukovat různé interpretace příslušných mýtů v antice (a částečně i v dalších obdobích) a interpretovat postavy inspirované antikou ve výtvarném umění a literatuře od antiky až po modernu.
Osnova
 • 1. Argejské a korintské pověsti (Sísyfos; Glaukos; Bellerofón; Ínachos; Íó; Danaos a Danaovny; Danaé; Perseus).
 • 2. Héraklés.
 • 3. Attické mýty (Kekrops; Erechtheus; Théseus).
 • 4. Krétské mýty.
 • 5. Thessalské mýty.
 • 6.-13. Společné podniky: výprava Argonautů; Kalydónský lov; thébský cyklus; trójský cyklus; návraty.
Literatura
  povinná literatura
 • Vzhledem k existenci mnoha kvalitních publikací o mytologii v různých jazycích není pro kurz stanovena povinná literatura. Je lhostejno, z které z doporučených příruček bude student čerpat své znalosti.
  doporučená literatura
 • The Cambridge companion to Greek mythology. Edited by Roger D. Woodard. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xvi, 536. ISBN 9780521607261. info
 • GRANT, Michael a John HAZEL. Who's who in classical mythology. 1st pub. London: Routledge, 2002. x, 367. ISBN 0415260418. info
 • SMITH, William. A classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography. Edited by Marindin. G. E. London: John Murray, 1919. vi, 1018 s. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. URL info
 • Classical mythology in twentieth-century thought and literature. Edited by Wendell M. Aycock - Theodore M. Klein. Lubbock: Texas Tech Press, 1980. ISBN 0-89672-079-9. info
 • MORFORD, Mark P. O. a Robert J. LENARDON. Classical mythology. 3rd ed. New York: Longman, 1985. xvi, 576. ISBN 0582285410. info
 • BRISSON, Luc. How philosophers saved myths : allegorical interpretation and classical mythology. Translated by Catherine Tihanyi. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago, 2008. xiv, 206. ISBN 0226075354. info
 • REID, Jane Davidson. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1990s. Edited by Chris Rohmann. New York: Oxford University Press, 1993. xxiii ;. ISBN 0195049985. info
 • KERÉNYI, Karl a Carl Gustav JUNG. Věda o mytologii. Vyd. 1. V Brně: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995. 229 s. ISBN 80-85880-06-7. info
 • CSAPO, Eric. Theories of mythology. 1st pub. Malden: Blackwell, 2005. xiii, 338. ISBN 9780631232483. info
 • Images of myths in classical antiquity. Edited by Susan Woodford. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xxvi, 305. ISBN 0521788099. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou dvouhodinové přednášky jednou týdně. Kurz používá rovněž e-learning, kde jsou přednášky nahrány, a platformu v MS teams pro diskusní setkání.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, skládajícího se z 27 otázek (v testu lze dosáhnout celkem 30 bodů; za špatně zodpovězené a nezodpovězené otázky se část bodu odečítá). Minimální úspěšnost je 60%, tzn. 18 bodů.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=521
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.