SUSK_11 Kapitoly z dějin filmu I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 11:00–12:40 N51, Pá 25. 10. 11:00–12:40 N51, Pá 22. 11. 11:00–12:40 N51, Pá 6. 12. 11:00–12:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledový kurz poskytne znalosti potřebné k orientaci v dějinách filmu od precinematického období do roku 1945. Budeme vycházet z toho, že film vždy byl a je simultánně uměleckou formou, technologií, ekonomickým a kulturním produktem. Ve snaze porozumět tomu, jak tento systém interakcí pracuje a jak se mění v čase, vyjdeme z konceptu Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Filmem se tedy budeme zabývat nejen jako uměním, ale zaměříme se i na širší spektrum problémů, které lze shrnout do tří základních otázek: jak se užívání filmového média měnilo a ustalovalo se v čase? Jaké podmínky vývoje filmového průmyslu - produkce, distribuce a formy promítací praxe - ovlivnily použití tohoto média? Jakým způsobem vznikaly v kinematografické praxi a v kontextu mezinárodní distribuce mezinárodní trendy, jak se konstituovaly a jaké měli důsledky? Student absolvováním tohoto kurzu získává schopnost orientace v historických a geografických proměnách média filmu.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení studia schopen:
- bude mít přehled o vývoji estetických stylů a tendencí první poloviny 20. století ve filmu
- bude obeznámen s důležitými společenskými, ekonomickými a politickými vlivy, které ovlivňovaly soudobý film
- bude mít povědomí o proměnách vztahu státní moci k filmu v Československu
- bude schopen kritické reflexe filmu, znát důležité publikační platformy
- bude mít základní přehled o filmových žánrech a výrazových prostředcích
Osnova
 • 1. Počátky filmu
 • 2. D.W. Griffith, Ch. Chaplin, němý film: Německo/ Skandinávie / Francie
 • 3. Sovětská avantgarda
 • 4.Nástup zvukového filmu, žánrový film, studiový systém
 • 5. Občan Kane
 • 6. Česká kinematografie
 • 7. Neorealismus
 • 8. Osobnost světové kinematografie, Fellini, Bergman, Kurosawa
 • 9. osobnosti světové kinematografie - Hitchcock, Bunuel, Antonioni
 • 10. Východní Evropa po 1953
 • 11. Předchůdci Nové vlny
 • 12. Nová vlna
Literatura
  doporučená literatura
 • BILÍK, Petr. Panorama českého filmu. Vyd. 1. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7. info
  neurčeno
 • MONACO, James. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Translated by Tomáš Liška - Jan Valenta, Illustrated by David Lindroth. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 9788000014104. info
 • Historie československého filmu v obrazech : 1930-1945. Edited by Jaroslav Brož - Myrtil Frída. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966. 293 s. : i. info
 • SMRŽ, Karel. Film. Podstata, historický vývoj, technika, možnosti a cíle kinematografu. Praha: Prometheus, 1924. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemný test prověřující znalosti získané během kurzu.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura: Bordwell, David; Thompson, Kristin: Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 1994; Nowell-Smith, Geoffrey (ed.): The Oxford History of World Cinema. New York: Oxford University Press, 1996; Sklar, Robert: Film. An International History of the Medium, New York: H.N. Abrams, 1993; Giannetti, Louis, Eyman Scott: Flashback. A Brief History of Film, New Yersey: Prentice-Hall, 2001; Deleuze, Gilles: Film 1. Obraz- pohyb. Praha: NFA, 2000; Sklar, Robert: Movie - Made America. A Cultural History of American Movies. New York: Vintage Books, 1974, 1994 (druhé, rozšířené vydání); Charney, Leo, Schwartz, R. Vanessa: Cinema and the Invention of Modern Life, Berkeley, London: University of California Press, 1995; Tsivian, Yuri: Early Cinema in Russia and its Cultural Reception. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. metodologie: Allen, C. Robert, Gomery, Douglas: Film History, Theory and Practice. McGraw-Hill, Inc. 1985; Gledhill, Christine; Williams Linda (eds.): Reinventing Film Studies. New York: Oxford University Press, 1997. Další literatura k jednotlivým přednáškám bude uvedena v příslušných oddílech sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SUSK_11