SUSK_12 Kapitoly z dějin filmu II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 11:00–12:40 N51, Pá 27. 3. 11:00–12:40 N51, Pá 24. 4. 11:00–12:40 N51, Pá 15. 5. 11:00–12:40 N51
Předpoklady
SUSK_11 Kapitoly z dějin filmu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledový kurz poskytne znalosti potřebné k orientaci v dějinách filmu od precinematického období do roku 1945. Budeme vycházet z toho, že film vždy byl a je simultánně uměleckou formou, technologií, ekonomickým a kulturním produktem. Ve snaze porozumět tomu, jak tento systém interakcí pracuje a jak se mění v čase, vyjdeme z konceptu Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Filmem se tedy budeme zabývat nejen jako uměním, ale zaměříme se i na širší spektrum problémů, které lze shrnout do tří základních otázek: jak se užívání filmového média měnilo a ustalovalo se v čase? Jaké podmínky vývoje filmového průmyslu - produkce, distribuce a formy promítací praxe - ovlivnily použití tohoto média? Jakým způsobem vznikaly v kinematografické praxi a v kontextu mezinárodní distribuce mezinárodní trendy, jak se konstituovaly a jaké měli důsledky? Student absolvováním tohoto kurzu získává schopnost orientace v historických a geografických proměnách média filmu.
Výstupy z učení
Po ukončení studia student:
- bude mít přehled o vývoji estetických stylů a tendencí druhé poloviny 20. a 21. století ve filmu
- bude obeznámen s důležitými společenskými, ekonomickými a politickými vlivy, které ovlivňovaly soudobý film
- bude mít povědomí o tranformaci české kinematografie po její provatizaci
- bude schopen kritické reflexe filmu, znát důležité publikační platformy
- bude mít základní přehled o filmových žánrech a výrazových prostředcích
- bude znát základní technologické změny a mezníky, které ovlivnily mediální charakter filmu
Osnova
 • Světová a česká kinematografie od 80. let po současnost
 • Americký film - zásadní vliv nových technologií – proměna formální postupů a „nový“ videostyl – digitální film - počítačová 3D-animace
 • Nový převrat ve výrobním procesu – postupné zavádění digitálních technologií
 • Úspěšní „nezávislí“ tvůrci plynule přecházejí k výrobě megafilmů: Tim Burton
 • Nové režisérské osobnosti z Evropy, Austrálie, Asie
 • Systémy podpory nezávislého filmu – nezávislý filmový trh – specializované filmové festivaly
 • Výrazné osobnosti a filmy: Jim Jarmusch (Podivnější než ráj), Steven Soderbergh(Sex, lži a video), Quentin Tarantino (Pulp Fiction), Joel a Ethan Coenové
 • Globální filmová kulura – multiplexy – ochrana trhů v Evropě
 • Pokus o návrat k základům: DOGMA 95 (Lars von Triers, Thomas Winterberg)
 • Asijské kinematografie: Čína, Japonsko, Jižní Korea
Literatura
  doporučená literatura
 • MONACO, James. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Translated by Tomáš Liška - Jan Valenta, Illustrated by David Lindroth. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 9788000014104. info
 • BILÍK, Petr. Panorama českého filmu. Vyd. 1. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7. info
 • SMRŽ, Karel. Film. Podstata, historický vývoj, technika, možnosti a cíle kinematografu. Praha: Prometheus, 1924. info
  neurčeno
 • Historie československého filmu v obrazech : 1930-1945. Edited by Jaroslav Brož - Myrtil Frída. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966. 293 s. : i. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek
Metody hodnocení
Písemný test prověřující znalosti získané během kurzu
Informace učitele
Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v rozsahu min. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů - viz pravidla ÚHV); téma bude stanoveno vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUSK_12