SUS_08 Seminář kritiky a kulturní publicistiky

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 163 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/163, pouze zareg.: 0/163, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/163
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úkolem semináře je uvést posluchače do problematiky kritiky a kulturní publicistiky. Teoreticky je vyložena specifičnost tzv. kritického soudu, ve stručnosti jsou posluchači seznámeni s typy a formami umělecké kritiky, stejně jako s jejich historickým vývojem. Aktuální umělecko-kritická publicistika je podrobována soustavnému kritickému hodnocení (trénink tzv. metakritiky) a každý posluchač vypracuje v průběhu semestru několik vlastních textů, v nichž je podána kritika současného uměleckého dění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- formulovat kritické soudy v oboru živého i výtvarného umění
- hlouběji porozumět problematice hudebního i činoherního divadla v jejich komplexnosti
- napsat recenzi určeného projektu pro odborný i denní tisk
- diskutovat a obhájit postoje formulované v kritických textech
- porozumět základům problematiky kurátorství výstav a koncertní i divadelní dramaturgie
Osnova
  • 1. Rozbor pojmu kritika
  • 2. Dějiny kritiky
  • 3. Struktura kritiky, recenze, eseje atd.
  • 4. Specifika kritiky v jednotlivých uměleckých oborech
  • 5. Morální a společenské aspekty kritiky
  • 6. Rozbor studenty vypracovaných kritik
Literatura
    doporučená literatura
  • VIČAR, Jan. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha: KLP, 1997. 183 s. ISBN 8085917270. info
  • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968. 81 s. URL info
Výukové metody
Seminář, diskuze, prezentace recenzí studentů
Metody hodnocení
80% účast, jedna kritika prezentovaná na semináři, dvě písemně vypracované kritiky na zadané téma
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.