TIM_B_005 Kyberkultura

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Mgr. Štěpán Žádník (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 N21
Předpoklady
Schopnost číst anglické texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 85/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádí do historie společenskovědné diskuze o nových technologiích, a to s přihlédnutím k sociálně-historickému kontextu vzniku těchto technologií. Cílem kurzu je zmapovat vznik a raný vývoj akademické reflexe tématu, vymezit a charakterizovat období vzniku a rozvoje nových médií, pojmenovat klíčové sociální aktéry tohoto procesu a jejich sociální a kulturní milieu (tj. kyberkulturu) a seznámit se s klíčovými tématy a díly, které v této oblasti sehrály konstitutivní úlohu. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními koncepty kyberkultury (Lévy, Morseová, Manovich, Escobar, Hakken) a s konceptem rané kyberkultury, založeném na periodizaci proměn sociokulturních formací, spojených s novými médii, a na tematické analýze kyberkulturních textů. Kurz zároveň přiblíží některé základní okruhy literární a společenskovědné reflexe nových médií (kyberpunk, tělesnost a identita, komunita a veřejnost, moc a ideologie, nerovnost a šíření technologií) a s nimi spojená meritorní díla (Gibson, Stephenson, Harrawayová, Rheingold, Barlow, Negroponte, Bey, Kroker a Weinstein aj.).
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti znát:
- Základními koncepty kyberkultury (Lévy, Morseová, Manovich, Escobar, Hakken).
- Základní okruhy literární a společenskovědné reflexe nových médií (kyberpunk, tělesnost a identita, komunita a veřejnost, moc a ideologie, nerovnost a šíření technologií) a s nimi spojená meritorní díla (Gibson, Stephenson, Harrawayová, Rheingold, Barlow, Negroponte, Bey, Kroker a Weinstein aj.).
Osnova
 • - Synthetic Pleasures – projekce dobového dokumentu o vrcholu cesty za „new frontier“.
 • - Jazyk kybernetiky jako kulturní síla.
 • - Společnost / kultura / technologie.
 • - Technodeterminismus Marshalla McLuhana.
 • - Koncepty kyberkultury.
 • - Vznik a vývoj ICT a vznik technologických subkultur; 40.–90. léta 20. století.
 • - Rozšíření ICT v 80. a 90. letech – technopopkultura – nové technologie jako součást kulturního a společenského mainstremu.
 • - Kyberkulturní diskurzy a jejich dopad.
 • - Shrnutí klíčových konceptů.
Literatura
  povinná literatura
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l. info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • LÉVY, Pierre P. Kyberkultura : zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Translated by Martin Kašpar - Anna Pravdová. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2000. 229 s. ISBN 8024601095. info
 • MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy : the making of typographic man. New York: New American Library, 1969. 349 s. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_B_005