DISBS02 Profil režiséra

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 G01, kromě Čt 18. 4., kromě Čt 25. 4. ; a Čt 25. 4. 11:00–13:40 D51
Předpoklady
DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se věnuje moderním dějinám českého divadla, zejména období tzv. normalizace. Zároveň je zaměřen na studium vybrané režisérské osobnosti ve všemožných kontextech (osobní vývoj, dobová situace lokální i širší).
Jedná se o intenzivní seminář založený na studiu existující sekundární literatury i archivních materiálů. Vždy se zaměřuje na jednu konkrétní režijní osobnost.

V jarním semestru 2024 bude seminář věnován osobnosti a tvorbě Petera Scherhaufera.

Profilový seminář je určený studentům především 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- rekonstrukce inscenace a jejího zasazení do kontextu;
- pojmenovat proměny režijního stylu na konkrétním příkladu;
- práce s režijními pozůstalostmi;
- práce s režijními a inspicientskými knihami;
- orientovat se ve stylové problematice moderní režie.
Osnova
  • Úvod (představení režiséra, zajímavé inscenace, angažmá atd.)
  • České režie po r. 1945 - základní orientace (tendence, osobnosti atd.)
  • První zmapování kontextů
  • Dílčí prezentace k zadaným tématům (souputníci, proměny divadla, paralelní divadelní aktivity v daném městě a jiných divadelních centrech)
  • Rekonstrukce vybraných inscenací
Literatura
    povinná literatura
  • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010, 679 s. ISBN 9788020017208. info
Výukové metody
přednáška, dílčí úkoly, prezentace, vášnivé diskuse
Metody hodnocení
Hodnocení na základně průběžně zadávaných úkolů.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DISBS02