PJN213 Osobnosti polské literatury: interpretační seminář

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C32
Předpoklady
PJN104 Dějiny a reálie Polska || PJA106 Přehled polské literatury || PJA207 Lit. osvícenství a romantismu || PJA208 Pol.lit. pozitivismu a moderny || PJB410 Dějiny souč. polské lit. II || TYP_STUDIA ( N )
Dobra znajomość polszczyzny. Předpokládá se dobrá znalost polštiny (pro analýzu textů a jejich prezentaci, překlady článků).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ten rok to czas rocznic wielkich postaci polskiej literatury. Czterech pisarzy decyzją Sejmu RP stało się oficjalnymi patronami roku 2021.
V tomto běhu předmětu nás bude zajímat letošní Rok C. K. Norwida, K.K. Baczyńského, T. Różewicze a S. Lema.
Posluchači se v semináři podrobněji seznamují s vybranými klíčovými osobnostmi současné polské literatury. Důraz je kladen na komentovanou četbu kratších literárních ukázek, divadelní a filmové verze jejich děl, filmy věnované autorům a společnou přípravu veřejné prezentace jejich života a díla.
Každý běh předmětu má poněkud odlišnou náplň, neboť reflektuje významná výročí konkrétních tvůrců a kulturní akce celopolského významu, jako byl v minulosti např. Rok Czesława Miłosze (2011), Rok Zbigniewa Herberta (2008, 2018) nebo Rok Henryka Sienkiewicze (2016). V takových případech byl jednomu autorovi věnován celý seminář.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže:
- vyložit význam a přínos konkrétního tvůrce pro (nejen) polskou literaturu,
- zařadit autorovu tvorbu do vývojového kontextu polské literatury,
- analyzovat a popsat autorovy klíčové literární texty s využitím nabytých znalostí historického a kulturního pozadí jeho tvorby a biografie,
- bude schopen o těchto záležitostech fundovaně diskutovat.
Osnova
 • Základní tématické bloky:
 • 1.Cyprian Kamil Norwid (24.09.1821—23.05.1883)
 • básník, malíř, sochař, spisovatel a dramatik
 • https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid
 • 2. Krzysztof Kamil Baczyński (22.01.1921—4.08.1944)
 • básník
 • https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-kamil-baczynski
 • 3. Tadeusz Różewicz (9.10.1921—24.04.2014)
 • básník, dramatik
 • https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rozewicz
 • 4. Stanisław Lem (12.09.1921—27.03.2006)
 • světoznámý autor sci-fi
 • https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-lem
Literatura
  povinná literatura
 • LEM, Stanisław. Solaris. Translated by Pavel Weigel. V nakladatelství Leda vydá. Praha: Leda, 2014. 262 stran. ISBN 9788073353872. info
 • RÓŻEWICZ, Tadeusz. Mezi apokalypsou a--. Edited by Vlasta Dvořáčková. Vyd. tohoto souboru 1. Praha: Paseka, 2004. 141 s. ISBN 8071856029. info
 • NORWID, Cyprian Kamil. Černé květy. Praha: Československý spisovatel, 1970. info
 • NORWID, Cyprian Kamil. Mramory a blesky. Translated by Václav Renč. Praha: Mladá fronta, 1968. info
 • BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil. Utwory wybrane [Baczyński, 1964] [1923]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. info
  doporučená literatura
 • LEM, Stanisław. Cyberiada. Warszawa: Agora, 2009. 429 s. ISBN 9788375524000. info
 • Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. Edited by Artur Hutnikiewicz - Andrzej Lam. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. xiv, 495. ISBN 8301130288. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 8072770055. info
 • ŚLIWIŃSKI, Piotr a Przemysław CZAPLIŃSKI. Literatura Polska, 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. Wyd. 1. Kraów: Wydawnictwo Literackie, 1999. 428 s. ISBN 8308028578. info
 • LEM, Stanislav. Fantastika i futurologia. Warszawa: Interart, 1996. info
 • RÓŻEWICZ, Tadeusz. Jak světlo pavučinou. Edited by Vlasta Dvořáčková. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1995. 99 stran. ISBN 8070232021. info
 • LEM, Stanisław. Summa technologiae. Translated by Pavel Weigel. V Praze: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 8085847477. info
 • LEM, Stanisław. Mír na zemi. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 8020400362. info
 • LEM, Stanisław. Dialogi. Wyd. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. 503 s. ISBN 8308010237. info
 • NORWID, Cyprian Kamil. Chopinův klavír [2-6819]. Praha: Odeon, 1983. info
 • LEM, Stanisław. Kyberiáda : bajky kybernetického věku [22416]. V Praze: Československý spisovatel, 1983. info
 • BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil. Spálené růže [2-6777]. Praha: Mladá fronta, 1983. info
 • LEM, Stanisław. Pánův hlas [21363]. Praha: Svoboda, 1981. info
 • LEM, Stanisław. Příběhy pilota Pirxe. Praha: Odeon, 1978. info
 • LEM, Stanisław. Nepřemožitelný. Praha: Mladá fronta, 1976. info
Výukové metody
Krátké přednášky, komentovaná četba textů v seminářích. Pravidelná domácí četba krátkých ukázek z literárních děl. Pokud se sejde skupina nadšenců, nabízím místo zkoušky (+2 kredity) jiný výstup - veřejnou prezentaci života a díla 4 tvůrců pro kolegy slavisty.
Metody hodnocení
Způsob a podmínky ukončení: a) aktivní účast na výuce (max. 3 neomluvené absence); b) četba a prezentace 1 přečtené knihy; c) veřejná prezentace života a díla jednoho z autorů (pro slavisty) = plus 2 kredity (ne za zkoušku, ale za přípravu programu a účast).
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
https://nck.pl/aktualnosci/wielkie-rocznice-w-2021-roku

Doporučené články:

Dlaczego NORWID?
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/bio/cyprian-kamil-norwid

Dlaczego BACZYŃSKI?
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,100-lat-temu-urodzil-sie-krzysztof-kamil-baczynski-%E2%80%93-patron-roku-2021,6006.html

Dlaczego RÓŻEWICZ?
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/bio/tadeusz-rozewicz

Dlaczego LEM?
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/bio/stanislaw-lem

https://kultura.onet.pl/wiadomosci/stanislaw-lem-patronem-2021-r-decyzja-sejmu-program-obchodow

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN213