PGDS032 Popularizační článek

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
Písemný text. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je možné absolvovat nejvýše dvakrát v průběhu doktorského studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je rozvinout schopnosti studenta zpracovat své odborné vědecké poznatky do podoby popularizačního článku pro pedagogický časopis (např. Komenský).
Výstupy z učení
Cílem je rozvinout schopnosti studenta zpracovat své odborné vědecké poznatky do podoby popularizačního článku pro pedagogický časopis (např. Komenský).
Osnova
  • Kurz je postaven na samostatné práci studenta a konzultacích se školitelem. Každý student si vybere časopis, pro nějž připraví článek. Dále budou studenti v postupných krocích připravovat své texty a v jednotlivých fázích jim bude poskytována zpětná vazba jak ze strany školitele, tak ze strany ostatních kolegů a studentů v kurzu.
Výukové metody
Individuální studium, skupinová konzultace, reflexe.
Metody hodnocení
Odevzdání rukopisu popularizačního a jeho odeslání do reakce časopisu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PGDS032