SLOLT02 Slovanské literární areály

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SLOLT01 Teorie a dějiny slovan. lit. || FASDT01 Jihovýchodní Evropa || FASDT02 Areál střední Evropa || FASDT03 Areál východní Evropa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit doktorandy se strukturou slovanských areálů v jejich diachronii a synchronii, s jejich dějinami, kulturní historií, krásnou literaturou a jinými druhy umění, s jejich politickým vývojem a současným politickým systémem.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude doktorand znát slovanský areál v diachronii i synchronii, bude mít přehled o dějinách slovanských areálů, o jejich kultuře, literatuře a jiných druzích umění, bude mít přehled o politickém systému jednotlivých zemí.
Osnova
 • 1) Slovanský kulturní a literární areál 2) Historický, politický a ekonomický vývoj slovanských areálů odf střediověku poo 19. století 3) Rané období a diferenciace a vývoj východoslovanských literatur 4) Slovanské literatury ve střední Evropě 4) Slovanské literatury a Balkán 7) Historický, politický a ekonomický vývoj slovanského areálu ve 20.-21. století 7) Moderna a avantgarda ve slovanských literaturách 8) Slovanské kulturní areály a postmodernismus 10) Současný stav slovanských kultur, umění a literatur a jejich mezinárodní kontext
Literatura
  povinná literatura
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. Druhé vydání. Praha: Libri, 2015. 311 stran. ISBN 9788072775385. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 8072770055. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 549 s. ISBN 8072430408. info
 • Slovník slovenských spisovatelů. Edited by Valér Mikula. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 526 s. ISBN 8085983575. info
 • Dějiny českých zemí. Praha: Libri, 1998. info
  doporučená literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud : ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Edited by Valerìj Ìvanovič Padjak, Translated by Miloslav Kopecký. Užhorod: Vydavatelství V. Paďaka, 2014. 116 s. ISBN 9789663870922. info
 • Slované mezi tradicí a modernitou. Edited by Markus Giger - Hana Kosáková - Marek Příhoda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 191 s. ISBN 9788074651069. info
 • PELIKÁN, Jan. Dějiny Srbska. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 677 s. ISBN 9788074222177. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 441 s. ISBN 9788074221316. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 113 s. ISBN 978-80-210-5607-7. info
 • RYCHLÍK, Jan a Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • RYCHLÍK, Jan a Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2000. 508 s. ISBN 80-7106-404-1. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slované a Evropa. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 137 s. info
 • Slovník českých spisovatelů. Edited by Věra Menclová - Václav Vaněk - Bohumil Svozil. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 743 s. ISBN 8072770071. info
 • SOUKUP, Josef. Říše byzancká, Slované a Evropa : Říše byzantská, Slované a Evropa (Variant.). 1. vyd. [Zlín]: [S. n.], 1999. 450 s. info
 • KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Translated by Emil Charous. Praha: Lidové noviny, 1998. 422 s. ISBN 80-7106-267-7. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • Slovník světových literárních děl. Edited by Vladimír Macura. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1989. 459 s. ISBN 8020700048. info
 • Slovník literárních směrů a skupin. Edited by Štěpán Vlašín. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 367 s. info
  neurčeno
 • Slované: souznění a konflikty. Edited by Markus Giger - Hana Kosáková - Marek Příhoda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 187 stran. ISBN 9788074652288. info
Výukové metody
přednášky, seminární formy, seminární práce
Metody hodnocení
testování, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/SLOLT02