RJ_01 Ruština pro neruštináře I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Caldrová (cvičící)
Mgr. Anna Danielová (cvičící)
Mgr. Kateřina Rysová (cvičící)
Mgr. Svetlana Sadikova (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ_01/T01: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 11:00–12:40 KOM 108, K. Špácová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
RJ_01/01: Po 14:00–15:40 D31, S. Sadikova
RJ_01/02: Po 10:00–11:40 B2.22, S. Sadikova
RJ_01/03: Po 14:00–15:40 G32, K. Rysová
RJ_01/04: Čt 8:00–9:40 B2.44, K. Rysová
RJ_01/05: Čt 16:00–17:40 B2.41, A. Danielová
RJ_01/06: Út 16:00–17:40 G24, A. Danielová
RJ_01/07: Čt 18:00–19:40 B2.22, A. Caldrová
RJ_01/08: Út 18:00–19:40 B2.42, A. Caldrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 148/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto východoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ruského jazyka a schopnost komunikovat v ruštině na běžná témata každodenního života.
Osnova
 • Mluvnice a pravopis:
 • 1. Hláskosloví a pravopis.
 • 2. Podstatná jména - rod mužský, ženský, střední.
 • 3. Přídavná jména.
 • 4. Slovesa - přítomný čas (I. a II. časování).
 • Konverzace:
 • 1. pozdravy, představování, oslovování, řečová etiketa
 • 1. rodina, příbuzenské vztahy
 • 2. Perofese, zaměstnání
 • 3. Bydlení, bydliště
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky : klíč, slovník. Vyd. 2. Voznice: LEDA, 2007. 79 s. ISBN 9788073351120. info
  doporučená literatura
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 56 s. ISBN 80-85784-74-2. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga. 1, Ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1996. 248 s. : i. ISBN 80-85784-70-X. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1996. 96 s. ISBN 80-85784-71-8. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Metody hodnocení
Výuka formou cvičení, písemný test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz cizího jazyka pro neruštináře.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RJ_01