AEB_A08 Výpočetní technika v archeologii

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L11
Předpoklady
AEB_A01 Úvod do studia archeologie && AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace && ! NOWANY ( PAPVA_40 Výpočetní technika IA )
Předpoklady k zápisu:
- aktivní účast
- splnění semestrálního domácího úkolu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 17/14
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti studentů při ovládání PC v operačním systému Windows, především tvorba databází. Uživatelé počítače si nejprve osvojí teoretické základy počítačové podpory v archeologii . Jde o přípravu, která umožní případným zájemcům dále rozvíjet ovládání PC v rámci kurzu Výpočetní technika II (2. cyklus). Při výuce se klade důraz na procvičování získaných poznatků, na samostatnou práci s počítačem přesahující předepsaný počet hodin, což vede k získání potřebné jistoty při obsluze PC. Při výuce se přepokládají již základní znalosti práce s počítačem ze střední školy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- vytvořit a spravovat databázi
- základních statistických analýz
Osnova
  • 1. Úvod do počítačové podpory v archeologii. 2. Teoretická východiska počítačové podpory v archeologii. 3. Počítačová podpora a archeologická metoda. 4. Archeologická analýza. Definice entit a kvalit. 5. Archeologické deskriptivní systémy. 6. Práce s databází. Definice databázových systémů. Informace o hlavních databázových programech. 7. Spuštění a ukončení programu Microsoft Access. Vytvoření a otevření databáze. 8. Návrh databáze. Proces návrhu databáze. Stanovení účelu potřebných polí. 9. Datové typy. Vytvoření databázových tabulek. 10. Přidávání záznamů. Úprava záznamů. Kopírování, přesun nebo odstranění dat. 11. Vyhledávání a řazení dat. Filtrování záznamů v jednoduché databázi. 12. Tvorba jednoduchých databázových formulářů. 13. Složitější databázové formuláře. Ovládací prvky formuláře – seznam, pole se seznamem. 14. Procvičování probrané látky. 15. Shrnutí a test.
Literatura
  • Fletcher, M. - Lock, G. 2005: Digging Numbers: Elementary statistics for archaeologists. Oxford.
  • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 281 s. ISBN 9788086124889. info
  • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 258 s. ISBN 8021015624. info
Výukové metody
aktivní práce v semináři, skupinové projekty, semestrální domácí úkol
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu -aktivní účast na semináři -zvládnutí textového editoru Word verze 6.0, vytisknutí textu, práce s disketami, použití grafiky.
Informace učitele
Studijní literatura: Macháček, J. (ed.). Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň. 2008. Macháček, J. (ed). Počítačová podpora v archeologii. Brno. Masarykova univerzita v Brně. 1997. Neustupný, E. Metoda archeologie. Katedra archeologie - FF ZČU. Plzeň. 2007 Neustupný, E. 1994. Role databází v archeologii. Archeologické rozhledy 46, 121-128.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro získání zápočtu je třeba aktivní účast na semináři a prokázání základních znalostí o odpřednášených metodách.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A08