PJN311 Seminář polského filmu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–20:40 G25
Předpoklady
PJN205 Polština – jazykový kurz IV
Znajomość języka polskiego na poziomie A2 lub wyższym.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Celem kursu jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju polskiej kinematografii od końca lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Szczególnym zamiarem jest poznanie najbardziej znaczących gatunków, kierunków, stylów i osobistości.
Cílem cyklu přednášek a projekcí je podat základní znalosti o vývoji polské kinematografie od konce osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější žánry, směry, styly a osobnosti.
Výstupy z učení
Po zakończeniu kursu studenci: będą potrafili analizować filmy, będą potrafili definiować temat badawczy na podstawie zalecanej literatury, będą znać warunki funkcjonowania przemysłu filmowego w danym okresie, uzyskają omówienie rozwoju przemysłu filmowego w danym okresie.
Studenti po absolvování kurzu: budou schopni analyzovat filmy, budou schopni definovat výzkumné téma na základě doporučené literatury, budou znát podmínky fungování filmového průmyslu v daném období, získají přehled o vývoji filmového průmyslu v daném období.
Osnova
 • Projekcja i analiza filmów:
 • „Zawrócony” (1994), reż. Kazimierz Kutz
 • „Historie miłosne” (1997), reż. Jerzy Stuhr
 • „Dług” (1999), reż. Krzysztof Krauze
 • „Pora umierać” (2007), reż. Dorota Kędzierzawska
 • „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (2006), reż. Marek Koterski, „Żółty szalik” (2000), reż. Janusz Morgenstern
 • „Symetria” (2003), reż. Konrad Niewolski
 • „Dom zły” (2009), reż. Wojciech Smarzowski
 • „Pokłosie” (2012), reż. Władysław Pasikowski
 • „Chce się żyć” (2013), reż. Maciej Pieprzyca
 • „Ida” (2013), reż. Paweł Pawlikowski
 • „Body/Ciało” (2015), reż. Małgorzata Szumowska
 • „89 mm od Europy (1993)” i inne dokumenty, reż. Marceł Łoziński, Paweł Łoziński
Literatura
  povinná literatura
 • LUBELSKI, Tadeusz. Historia kina polskiego : twórcy, filmy, konteksty. Wyd. 1. Katowice: Videograf II, 2009. 622 s. ISBN 9788371836664. info
 • Kino polskie jako kino narodowe. Edited by Tadeusz Lubelski - Maciej Stroiński. Kraków: Korporacja ha!art, 2009. 391 s. ISBN 9788361407942. info
  doporučená literatura
 • Autorzy kina polskiego. Edited by Grażyna Stachówna - Joanna Wojnicka. Kraków: Rabid, 2004. 256 s. ISBN 8388668811. info
 • Kino polskie jako kino transnarodowe. Edited by Sebastian Jagielski - Magdalena Podsiadło. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2017. 451 stran. ISBN 9788324230815. info
Výukové metody
Wykład (teoretyczny i historyczny), czytanie, projekcja, dyskusja.
Přednáška (teoretický a historický výklad), četba, projekce, diskuse.
Metody hodnocení
Aktywne uczestnictwo w dyskusji, praca seminaryjna (esej).
Aktivní účast na seminární diskuzi, seminární práce (esej).
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Literatura:
M. Adamczak, Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Gdańsk 2010.
Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków 2004.
B. Hollender, Od Wajdy do Komasy, cz. 1., Warszawa 2014.
Kino polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski, M. Stroiński, Kraków 2009.
Kino polskie jako kino transnarodowe, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Kraków 2017.
M. Hendrykowski: Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
Poloniści o filmie, red. M. Hendrykowski, Poznań 1997.
T.Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015.
Ważne strony internetowe /důležité webové stránky:
http://www.filmweb.pl/
https://naekranie.pl/
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php
http://ninateka.pl/
http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/
http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN311