LJ256 Samostatná četba (Lucretius a Apuleius)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Státní zkouška bakalářská.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět četba Apuleia a Lucretia se nevyučuje. Student získává zápočet za vlastní samostatnou četbu vybraných textů.
Výstupy z učení
Student má být schopen přečíst příslušné pasáže, porozumět jim a komentovat je.
Osnova
  • Lucretius: I 1-148; II 1-66; III 1-93, 830-869; V 156-194, 783-1027. Apuleius: Met. 4,28–6,24. Přezkoušení. Překlad. Metrický rozbor. Interpretace a komentář.
Literatura
  • LUCRETIUS CARUS, Titus. La natura. Edited by Francesco Giaconti. Nuova trad. [Milano]: Garzanti, 1994. lxxvi, 573. ISBN 88-11-36522-8. info
  • LUCRETIUS CARUS, Titus a Alfred ERNOUT. De la nature. Paris: Les Belles lettres, 1985. 289 s. ISBN 2070720802. info
  • LUCRETIUS CARUS, Titus. De la nature. Edited by Alfred Ernout. Paris: Les Belles lettres, 1985. 289 s. ISBN 2-07-070802-0. info
  • LUCRETIUS CARUS, Titus. O přírodě. 2., přeprac. vyd., ve Svobod. Praha: Svoboda, 1971. 272 s. info
  • LUCRETIUS CARUS, Titus. On the nature of things : The discourses of Epictetus (Přít.) : The meditations of Marcus Aurelius (Přít.). Translated by H. A. J. Munro. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952. xi, 97 s. info
  • LUCRETIUS CARUS, Titus. O přírodě : De rerum natura (Orig.). Edited by Bohumil Ryba, Translated by Josef Kolář. 1. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1948. 278 s. : p. info
Výukové metody
Samostatné studium.
Metody hodnocení
Individuální četba latinského textu, konzultace. Ústní a písemná zkouška. Náležitý překlad, interpretace a komentář zadaného latinského textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.