KR011 Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! LJBcA05 Antická řecká literatura I && ! NOW ( LJBcA05 Antická řecká literatura I )
Jedná se o kurz bez požadovaných speciálních vstupních znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s řeckou literaturou předattického a poezií attického období (v souladu se standardní periodizací).
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže popsat vývoj řecké literatury v daných obdobích a zasadit ho do historického kontextu;
- dokáže charakterizovat důležité žánry řecké prózy i poezie daných období a popsat jejich specifika v antické literatuře;
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušných obdobích a charakterizovat jejich dílo;
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Periodizace starořecké literatury; odborná literatura;
 • 2.-6. Poezie předattického období (Homér; Hésiodos; elegici; jambická poezie; Alkaios; Sapfó; Anakreón; chorici);
 • 7. Próza předattického období (vznik řecké historiografie);
 • 8.-13. Poezie attického období (Aischylos; Sofoklés; Eurípidés; Aristofanés).
Literatura
  povinná literatura
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • HOMÉROS. Odysseia. Translated by Otmar Vaňorný. 16. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 451 s. ISBN 8086027260. info
 • HÉSIODOS. Zpěvy železného věku (Zrození bohů, Práce a dny, Štít, Soutěž Homéra a Hésioda). Přeložila Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1990. Prémie Antické knihovny. ISBN 80-205-0127-4. info
 • Řecká lyrika. Translated by Ferdinand Stiebitz. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. 356 s. info
 • AISCHYLOS, 525-456 př.Kr. Oresteia : tragická trilogie. Edited by Valeria Sochorovská, Translated by Václav Renč. V Praze: DILIA, 1969. 144 s. info
 • SOFOKLÉS, ca. 496 př. Kr.-406 př. Tragédie [Sofoklés, 1975]. Translated by Ferdinand Stiebitz - Václav Dědina - Radislav Hošek. 1. souborné vyd. Praha: Svoboda, 1975. 623 s. info
 • EURIPIDÉS. Médeia. Translated by Ferdinand Stiebitz. V nakladatelství Artur vyd. Praha: Artur, 2010. 67 stran. ISBN 9788087128374. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Edited by Bernhard Zimmermann - Antōnios Renkakos. München: C.H. Beck, 2014. xxxiv, 112. ISBN 9783406618185. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
Výukové metody
Přednášky 1½ hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných textů. E-learning.
Metody hodnocení
Samostatná četba antických textů v průběhu semestru (seznam textů zahrnut v bibliografii k předmětu a dále upřesněn v "Poznámce učitele"). Písemný test na konci semestru z náplně přednášky i ze samostatné četby, minimální požadovaná úspěšnost je 60% (celkový počet možných bodů: 30; je třeba dosáhnout alespoň 18 bodů).

Vzhledem k současné epidemiologické situace proběhne test distanční formou (on-line testem v ISu). Student včas obdrží odkaz na test/test, který elektronicky v dané době vypracuje a odešle.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k příručkám ke studiu řecké literatury
- Na první přednášce se hovoří mj. o jednotlivých příručkách ke studiu antické řecké literatury, o jejich výhodách i nevýhodách.

Poznámky k povinným textům k samostatné četbě
- Studenti mohou zvolit kterýkoliv český/slovenský/anglický překlad antických textů. Výše uvedené překlady jsou pouze doporučené.
- Ze Sofokleova díla musí studenti přečíst tragédie Oidipús král a Antigona.

Osobnější poznámka a doporučení k četbě
Aby povinná četba řeckých děl byla užitečná, dovoluji si navrhnout, abyste se u každého řeckého díla, které si přečtete, snažili identifikovat alespoň dva charakteristické znaky, o nichž mluvíme na přednáškách (např. v archaické epice pozůstatky orality, typické scény; v lyrice: společenskou angažovanost básníka, základní motivy...). Můžete si také přemýšlet o tom, co se s těmito charakteristickými znaky stalo v dílech stejného literárního druhu/žánru, která znáte z vlastní četby. Jsou tam stále přítomny a jen přetransformovány vlivem změny podmínek? A pokud zmizely, proč tomu tak podle vás je? Jak by bylo možné takové znaky oživit? Je něco, co vás na řeckém díle překvapilo? Čím?.... Je jedno, jestli Homéra budete srovnávat s Dantem nebo s fantasy románem, nebo Archilocha s Ivanem Wernischem. Budu ráda, když mi pak o tom, co vás napadlo, třeba řeknete na přednášce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.