KR012 Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A21
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu, navazujícího na kurz Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi, je podat celkový přehled dalšího rozvoje a diferenciace jednotlivých poetických i prozaických literárních žánrů řecké literatury v období helénistickém a částečně ještě i v období attickém (attická próza) se stručným výhledem do období římského. Součástí výkladu je i zběžné poučení o způsobu dochování starořeckých děl a o jejich recepci.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže popsat vývoj řecké literatury v daných obdobích a zasadit ho do historického kontextu;
- dokáže charakterizovat důležité žánry řecké prózy i poezie daných období a popsat jejich specifika v antické literatuře;
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušných obdobích a charakterizovat jejich dílo;
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1.-5. Próza attického období (historiografie: Tkúkýdidés; Xenofón; rétorika a řečnictví: Démosthenés; Ísokratés; Lysiás; filozofická próza).
 • 6. Helénistické období – úvod (Múseion).
 • 7.-8. Epika helénistického období (Kallimachos z Kyrény; Apollónios Rhodský).
 • 9. Didaktická poezie helénistického období (Arátos ze Sol; Níkandros z Kolofónu).
 • 10. Lyrika helénistického období (Theokritos a jeho následovníci; epigramy).
 • 11. Helénistické drama.
 • 12. Helénistická próza (historiografie; novela).
 • 13. Další vývoj řecké literatury v římském období.
Literatura
  povinná literatura
 • APOLLÓNIOS RHODSKÝ. Argonautika. Edited by Magdalena Moravová, Translated by Josef Jaroš. Vyd. 2. Praha: Argo, 2013. 319 s. ISBN 9788025707395. info
 • Písně pastvin a lesů. Translated by Rudolf Mertlík. 1. vyd. v tomto souboru. Praha: Svoboda, 1977. 440 s. URL info
 • MENANDROS. Komedie pro všední den. Translated by Karel Hubka - Eva Stehlíková. Vydání první. Praha: Svoboda, 1983. 409 stran. info
 • Obrázky z řeckého života. Translated by Rudolf Mertlík - Ferdinand Stiebitz - Radislav Hošek. Praha: Svoboda, 1983. 458 s. URL info
 • POLYBIOS. Dějiny. Translated by Pavel Oliva. Vydání první. Praha: Arista, 2011. 415 stran. ISBN 9788073401252. info
 • LÚKIANOS. Šlehy a úsměvy. Translated by Ladislav Varcl. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 312 s. URL info
 • LONGOS. Dafnis a Chloé (Obsaž.) : Láska a dobrodružství. info
  doporučená literatura
 • Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Edited by Bernhard Zimmermann - Antōnios Renkakos. München: C.H. Beck, 2014. xxxiv, 112. ISBN 9783406618185. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
  neurčeno
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s. info
Výukové metody
Přednášky. Domácí příprava: četba probíraných textů a samostudium. E-learning.
Metody hodnocení
Samostatná četba antických textů v průběhu semestru (seznam textů zahrnut v bibliografii k předmětu a dále upřesněn v "Poznámce učitele"). Na konci semestru proběhne ústní zkouška z náplně přednášek i ze samostatné četby.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k příručkám ke studiu řecké literatury
- Na první přednášce se hovoří mj. o jednotlivých příručkách ke studiu antické řecké literatury, o jejich výhodách i nevýhodách.

Poznámky k povinným textům k samostatné četbě
- Studenti mohou zvolit kterýkoliv český/slovenský/anglický překlad antických textů. Výše uvedené překlady jsou pouze doporučené.

- Z Menandrova díla musí studenti přečíst pouze jednu komedii.

- Z knihy Obrázky z řeckého života studenti přečtou epigramy.

- Z knihy Písně pastvin a lesů studenti volí Theokritovy, Moschovy a Biónovy básně.


Osobnější poznámka a doporučení k četbě
Aby povinná četba řeckých děl byla užitečná, dovoluji si navrhnout, abyste se u každého řeckého díla, které si přečtete, snažili identifikovat alespoň dva charakteristické znaky, o nichž mluvíme na přednáškách. Můžete si také přemýšlet o tom, co se s těmito charakteristickými znaky stalo v dílech stejného literárního druhu/žánru, která znáte z vlastní četby. Jsou tam stále přítomny a jen přetransformovány vlivem změny podmínek? A pokud zmizely, proč tomu tak podle vás je? Jak by bylo možné takové znaky oživit? Je něco, co vás na řeckém díle překvapilo? Čím?
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/KR012