AJL12071 Úvod do sémantiky

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Mgr. Miroslava Paulovčáková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G24
Předpoklady
AJL01002 Anglický jazyk II || AJ01002 Anglický jazyk II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 55/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Kurz je určen pro bakalářské studenty. Poskytuje studentům, kteří mají dosud minimální znalosti ze sémantiky, komplexní uvedení do oboru. Studenti získají v kurzu důkladnou znalost základních konceptů v sémantice a v metodách sémantické analýzy. Cílem kurzu je zároveň podnítit u studentů aktivní přístup k dané látce. Kurz umožní studentům přejít ke studiu speciálnějších problémů sémantické analýzy. Předmět je vyučován v angličtině.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - číst odbornou literaturu v oboru a rozumět jí - identifikovat a vysvětlit základní sémantické koncepty, a to jak na úrovni lexikální, tak na úrovni větné a nadvětné - napsat písemnou práci na sémantické téma
Osnova
 • Témata probíraná v kurzu zahrnují: - sémantika, sémiotika - lexikální význam, větný význam - promluva, věta, propozice - sémantika versus pragmatika - reference, denotace - lexikální význam a jeho typy - komponentová analýza - vztahy mezi lexikálními jednotkami: hyponymie, synonymie, antonymie, relační opozice, meronymie, polysémie a homonymie - slovesa a typy situací - modalita a evidentialita - větné aktanty - gramatické uspořádání ve vztahu k sémantickým rolím - kontext a inference: deixe, encyklopedické znalosti, informační struktura - konverzační implikatura
Literatura
  povinná literatura
 • SAEED, John I. Semantics. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. xvii, 456. ISBN 9781405156394. info
 • LEECH, Geoffrey Neil. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. Harmondsworth: Penguin Books, 1981. xii, 383 s. ISBN 0-14-021694-4. info
 • PALMER, F. R. (Frank Robert). Semantics : a new outline. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. viii, 164. ISBN 0-521-09999-4. info
  doporučená literatura
 • Sebastian Löbner: Understanding Semantics. Arnold Publishers 2002
 • CRUSE, D. Alan. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2000. xii, 424. ISBN 0198700105. info
 • Linguistic semantics. Edited by William Frawley. Hillsdale: Lawrence Erlbaum associates, 1992. xvii, 533. ISBN 0805810757. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden formou semináře v délce 9O minut.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Hodnocení: závěrečný písemný test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=440
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AJL12071