NJDII_002 Didaktika II - metodologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "NJDII_001 Didaktika I - pozorování".
Předpokladem je absolvování germanistického nebo srovnatelného bakalářskéhoé studia a ukončení kurzů NJDII_001.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na studenty učitelství, poskytuje základní didaktické znalosti. Kromě principálních znalostí zaměřených na přípravu, provedení a hodnocení výuky jsou prostředkovány a metodologicky kontextualizovány základní kompetence (čtení, poslouchání, mluvení, psaní, rozbor filmů). Dále se čtou odborné texty a simuluje se výuka, jež je následně diskutována.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni se orientovat v pěti klíčových kompetencích.
Studenti budou disponovat znalostmi o teoreticko-metodologických základech oboru.
Osnova
 • 1. Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen - Methodik, Didaktik - Begriffsbestimmung;
 • 2. Die Methoden des Fremdsprachenunterrichts im historischen Wandel; ein Überblick:
 • a) Die Grammatik-Übersetzungs-Methode und die direkte Methode
 • b) Die audiolinguale und audiovisuelle Methode
 • c) Die kommunikativ-pragmatische Methode
 • d) Der interkulturelle Ansatz
 • e) Der migrationspädagogische Ansatz
 • 3. Ausspracheschulung
 • 4. Grammatik im Fremdsprachenunterricht
 • 5. Wortschatz und Wortschatzvermittlung im DaF
 • 6. Leseverstehen
 • 7. Hörverstehen
 • 8. Hör-Seh-Verstehen
 • 9. Sprechen
 • 10. Schreiben
Literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
 • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
 • DOYÉ, Peter. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 5. Aufg. Berlin: Langenscheidt, 1992. 223 s. ISBN 3468494378. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 160 s. ISBN 3-468-49679-6. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Práce ve skupinách
Plenární diskuse
Domácí úlohy
Účast minimálně 75%
Metody hodnocení
Referát na téma zadané z plánu semináře
Průběžně hodnocené prezentace
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
studenti si tento předmět zapisují ve 2. semestru studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.