PVD20 Jiná činnost v oboru

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání zkušeností v rámci pedagogických a organizačních aktivit ústavu. Jedná se především o pedagogickou činnost, vedení a oponování kvalifikačních prací, organizaci workshopů, konferencí nebo výstav, jakož i redaktorskou nebo korektorskou práci na publikacích připravovaných k tisku. Náplň činnosti podléhá schválení školitele.
Výstupy z učení
Student v rámci vybrané činnosti po absolvování předmětu: - bude schopen připravit samostatný výukový kurz (především výběrový seminář tematicky vycházející z doktorandovy disertační práce) - prokáže schopnost samostatně přednášet studentům především bakalářských programů - získá zkušenosti s vedením, konzultováním a oponováním bakalářských kvalifikačních prací - bude schopen vést a organizovat pracovní workshopy a konference - získá zkušenosti s přípravou výstavy - získá zkušenosti s redakční a korektorskou prací na přípravě publikace
Osnova
  • Student doktorského studia se aktivně zapojí do vybrané činnosti v rámci ústavu.
Literatura
  • Literatura bude stanovena podle zaměření úkolu.
  • Literature will be set according to the focus of the task.
Výukové metody
Samostatná teoretická příprava, výuka, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě splnění stanovené činnosti uděluje akademický pracovník zodpovědný za vybranou činnost nebo školitel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD20