FJ2A032 Francouzská lingvistika II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
Garance
doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
FJ2A031 Francouzská lingvistika I
Seulement les étudiants Master
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
L'objectif du cours est de donner un aperçu des méthodes et des objets d'étude en syntaxe française.
Výstupy z učení
A la fin du cours, les étudiants devraient être capables de :
- identifier et résumer les sujets abordés en classe ;
- écrire un essai pour approfondir un des sujets étudiés pendant le semestre.
Osnova
  • I. Grammaires syntagmatiques et grammaires de dépendance
  • II. Objets d'études "classiques" et contemporains
  • III. Particularités syntaxiques du français
Literatura
  • TESNIÈRE, Lucien. Elements of structural syntax. Translated by Timothy John Osborne - Sylvain Kahane. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015, lxxxii, 69. ISBN 9789027212122. info
  • CUSIMANO, Christophe Gérard L. Cahier pratique de syntaxe française. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 151 s. ISBN 978-80-210-5115-7. info
  • CHOMSKY, Noam. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995, 420 s. ISBN 0262032295. info
  • TOURATIER, Christian. Syntaxe latine. Louvain-la-Neuve: Peeters, 1994, lxi, 754. ISBN 2877230511. info
  • BLOOMFIELD, Leonard. Language [Bloomfield, 1935]. London: George Allen and Unwin, 1935, v, 566 p. info
Výukové metody
Essentiellement des cours magistraux avec des discussions et des travaux de groupes.
Metody hodnocení
Essai argumenté à rédiger à la fin du semestre.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
CZ: Je-li předmět součástí plánu kombinované formy studia programu Učitelství španělského jazyka pro střední školy, je přímá výuka redukována a nahrazena samostudiem a pravidelnými konzultacemi.

EN: If the course is included in one-field combined study plan of the programme Upper Secondary School Teacher Training in French or Spanish Language and Literature, presential teaching is reduced and substituted with self-study and regular tutorials.

FR: Si le cours est inclus dans le plan d'étude du programme de formation des professeurs de l'enseignement secondaire en langue et littérature française ou espagnole sous forme semi-présentielle, l'enseignement présentiel est réduit en se faisant sous forme de consultations avec l'enseignant sur place et de l'autoformation et des tutoriels réguliers.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.