DU1705 Uvedení do studia dějin umění I.

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy uměleckohistorické disciplíny a pochopit výměr, cíle a základní přístupy oboru dějin umění (propedeutika uměleckohistorické disciplíny).
Výstupy z učení
- pochopit podstatu oboru dějin umění
- osvojit si základní výměr uměleckohistorické disciplíny
- používat základní pojmy oboru dějin umění
- pochopit specifika dějin umění vůči jiným disciplínám
Osnova
 • 1. Předmět dějin umění - jeho věcné, časové a prostorové vymezení.
 • 2 Dějiny umění jako (humanistická) věda.
 • 3. Uměleckohistorické druhy (architektura, sochařství, malířství, užité umění, fotografie).
 • 4. Uměleckohistorické instituce I.
 • 5. Uměleckohistorické instituce II.
 • 6. Styl, epocha a dějiny.
 • 7. Popis uměleckého díla.
 • 8. Určení času (datace), místa (lokalizace) a autorství (atribuce).
 • 9. Základní terminologie I.
 • 10. Základní terminologie II.
 • 11. Obrysy historiografie dějin umění.
 • 12. Základní uměleckohistorické metrody.
Literatura
 • WITTLICH, Petr. Literatura k dějinám umění : vývojový přehled. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 120 s. ISBN 9788024614700. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 253 s. ISBN 9788021042476. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992, 558 s. ISBN 8020704167. info
 • CHADRABA, Rudolf. Kapitoly z českého dějepisu umění. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1987, 410 s. URL info
 • GOMBRICH, E. H. Reflections on the history of art : views and reviews. Edited by Richard Woodfield. Oxford: Phaidon, 1987, 256 s. ISBN 0714824933. info
 • CHADRABA, Rudolf. Kapitoly z českého dějepisu umění. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986, 229 s. URL info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roce studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.