IJ1A005 Jazykový seminář V

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
Garance
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
IJ1A004 Jazykový seminář IV || IJIA015 Jazykový seminář IV
Jazykový seminář III. a IV. Kurz je přístupný jenom interním studentům oboru Italský jazyk a literatura URJL MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka ve 3.ročníku studia bezprostředněn navazuje na program praktické části výuky ve 2. ročníku. Pozornost je věnována upevňování řečových dovedností a praktických a teoretických znalostí italského jazyka a především pak písemnému projevu na různé stylistické úrovni. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: C1.
Výstupy z učení
Lo studente imparerà a gestire i diversi livelli della lingua, con particolare attenzione alla sintassi, sia nei suoi aspetti teorici sia in quelli pratici legati all'uso e alla variazione. Lo studente imparerà anche a sintetizzare le informazioni provenienti da diverse fonti, sviluppare il senso critico, comunicare efficacemente, lavorare in gruppo, sviluppare idee e realizzare progetti.
Osnova
 • Il corso riguarderà alcune nozioni di base riguardanti la norma linguistica. In una prospettiva testuale si approfondiranno aspetti della morfologia e, soprattutto, della sintassi. Si analizzerano le strutture dei sintagmi, delle frasi e dei periodi, ma anche i meccanismi di focalizzazione e di coesione, oltre agli elementi di innovazione sintattica di recente sviluppo. Attività ed esercitazioni anche in ELF.
Literatura
  povinná literatura
 • LA GRASSA, Matteo. L'italiano all'università : corso di lingua per studenti stranieri. Roma: Edilingua, 2013. 235 s. ISBN 9789606930683. info
  doporučená literatura
 • SERIANNI, Luca. Grammatica italiana : italiano comune e lingua letteraria. Edited by Alberto Castelvecchi. 1a edizione. Torino: UTET università, 1989. xii, 750. ISBN 9788860080578. info
  neurčeno
 • SERIANNI, Luca. Prima lezione di grammatica. 1a ed. Roma: Laterza, 2006. 176 s. ISBN 9788842079194. info
 • CIGNETTI, Luca a Simone FORNARA. Il piacere di scrivere : guida all'italiano del terzo millennio. Edited by Luca Serianni. Ia edizione. Roma: Carocci editore, 2014. 331 stran. ISBN 9788843073559. info
 • LA FAUCI, Nunzio. Compendio di sintassi italiana. Bologna: Il Mulino, 2009. 238 stran. ISBN 9788815125798. info
Výukové metody
Lezione frontale e attività laboratoriale: spiegazione e illustrazione delle nozioni di base della disciplina e applicazione su materiale linguistico appropriato. Sarà richiesta l'elaborazione scritta di diversi testi.
Metody hodnocení
Test scritto. Per gli studenti non frequentanti il programma d'esame deve essere concordato con l'insegnante.
Vyučovací jazyk
Italština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.