IJIA015 Jazykový seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Naděžda Bruzlová (přednášející)
Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G22, St 12:00–13:40 G31
Předpoklady
IJIA005 Jazykový seminář II && IJIA010 Jazykový seminář III && NOW ( IJIA032 Práce se sl. zásobou II ) && IJIA031 Práce se sl. zásobou I
Podmínkou pro zápis předmětu je úpěšně složený zápočet z IJIA010.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka ve 2.ročníku studia bezprostředněn navazuje na program praktické části výuky v 1. ročníku. Pozornost je věnována upevňování řečových dovedností a praktických a teoretických znalostí. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A2. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B2.
Osnova
 • Předmět výuky úzce navazuje na učivo téhož semináře I.-III. Je zaměřen především na rozvoj, prohlubování a upevňování základních gramatických znalostí s důrazem na nácvik konjunktivů a jejich využití ve vedlejších větách, na práci s textem (porozumění, reprodukce, resumé) a na rozvíjení řečových dovedností. Nedílnou součástí semináře je průběžné psaní gramatických a lexikálních testů a testy na porozumění slyšenému a psanému.
Literatura
  doporučená literatura
 • GARAJOVÁ, Kateřina. Manualetto di stilistica italiana. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 s. ISBN 978-80-210-7132-2. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • BAHNÍKOVÁ, Alena, Hana BENEŠOVÁ a Ludmila EHRENBERGEROVÁ. Italština. 1. vyd. (ICK - Ráček). Velehrad: ICK - Ráček, 2000. 575 s. ISBN 8085266016. info
 • DARDANO, Maurizio a Pietro TRIFONE. Grammatica italiana :con nozioni di linguistica. 3. ed. Bologna: Zanichelli, 1999. xxxiii, 78. ISBN 88-08-09384-0. info
 • Hamplová, Sylva. Mluvnice italštiny [Hamplová, 2004]. Praha : LEDA, 2004
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení, konverzace, porozumění
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Zkouška - písemný test.
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=795
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači si musí souběžně zapsat předmět IJIA032.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/IJIA015