DU1721 Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Seminář se bude věnovat současnému dění na domácí a pokud možno i na zahraniční výtvarné scéně. Základem budou aktuální významné výstavy (nejenom v Brně), na něž budou navazovat ústní referáty, písemné recenze a diskuse nad otázkami, jež z daného tématu vyvstanou.
Výstupy z učení
Studenti by se měli naučit slovně i písemně zhodnotit aktivity současné výtvarné scény a aktivně se účastnit odborné diskuse. Měli by být schopni vypracovat závěrečný týmový projekt.
Osnova
  • Bude se každým rokem měnit podle aktuálního výtvarného dění.
Literatura
  • ZABEL, Igor. Contemporary art theory. Edited by Igor Španjol. Zurich: JRP/Ringier, 2012. 297 s. ISBN 9782840665731. info
  • Salon to biennial : exhibitions that made art history. Edited by Bruce Altshuler. London: Phaidon Press Limited, 2008. 410 s. ISBN 9780714844053. info
  • HOLT, David Kenneth. The search for aesthetic meaning in the visual arts : the need for the aesthetic tradition in contemporary art theory and education. 1st pub. Westport, Connecticut: Bergin & Garvey, 2001. viii, 148. ISBN 0897897730. info
  • BURGIN, Victor. The end of art theory : criticism and postmodernity. Basingstoke: Palgrave, 1988. x, 221. ISBN 0333398572. info
Výukové metody
Návštěvy výstav a ateliérů, diskuse s umělci i mezi sebou navzájem, ústní a písemné úkoly. Představení závěrečného společného projektu.
Metody hodnocení
Aktivní účast, plnění zadaných úkolů, závěrečný týmový projekt.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DU1721