DSMA01 Četba a interpretace pramenů – Řecko

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Znalost řecké alfabety; vítána základní znalost klasické řečtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s důležitými řeckými pojmy z oblasti státní správy, vojenství, a s informacemi týkajícími se některých sousedů Východořímské a Byzantské říše (nomádů).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
- dokáže správně přečíst řecký text;
- dokáže se v řeckém textu zorientovat tak, aby jej mohl použít jako výchozí bod pro svou vědeckou práci;
- umí vybraný řecký text správně ocitovat.
Osnova
 • Četba a interpretace klasických řeckých pramenů (obměňuje se, např. Hérodotos, Thúkýdidés, Pseudoaristotelés, Klaudios Ptolemaios, Strabón, Priskos z Pania).
 • Četba a interpretace Kónstantína Porfyrogennéta.
 • Četba a interpretace Jana Skylitzy.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRISCUS PANITA. Excerpta et fragmenta. Ed. Pia CAROLLA. Berlin: De Gruyter, 2008.
 • IOANNIS SCYLITZAE Synopsis Historiarum. Ed. Hans THURN. Berlin: De Gruyter, 1973. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 5.
 • CONSTANTINE PORPHYROGENITUS. De Administrando Imperio. Ed. Gy. MORAVCSIK, transl. R. J. H. JENKINS. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1993.
 • PTOLEMAIOS, Klaudios. Handbuch der Geographie : Einleitung, Text und Übersetzung, Index. Edited by Florian Mittenhuber - Alfred Stückelberger - Gerd Grasshoff. Basel: Schwabe, 2006. 471 s. ISBN 3796521487. info
 • ARISTOTELÉS. Athénská ústava. Translated by Pavel Oliva. 1. vyd. Praha: Baset, 2004. 173 s. ISBN 8073400618. info
 • THÚKYDIDÉS. Thoukydidou istoria tou Peloponnésiakou polemou. Translated by Aggelos S. Vlachos. 3. anatypósé. Athéna: Bibliopóleion tés Estias, 2001. 1 sv. ISBN 9600508011. info
 • HÉRODOTOS. Herodoti Historiae. Edited by Haiim B. Rosén. Stutgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1997. xiv, 509. ISBN 3815414040. info
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny : Historiarum libri IX (Orig.). Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1972. 548 s. info
Výukové metody
Četba a interpretace pramenů.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Kurz je určen čistě pro potřeby historiků. | The course is intended for the needs of historians only.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSMA01