XS350 Práce se skupinovou dynamikou

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Tesák Vrtala
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 1. 12. 9:00–12:00 J4, 13:30–16:30 J4, So 2. 12. 9:00–12:00 J4, 13:30–16:30 J4, Ne 3. 12. 9:00–12:00 J4, 13:30–16:30 J4
Předpoklady
XS450 Komunikační trénink || XS451 Komunikační trénink 2 || XS470 Komun. v konflikt. situacich || XS571 Komun. v konflikt. situacich 2 || XS020 Inspiratorium pro učitele || XS021 Inspiratorium pro učitele2
Osobní zkušenost s prací se skupinou. (např. učitelská praxe, vedení skautu, volnočasové aktivity apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 3/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen: - pojmenovat základní principy fungující ve skupině;
- pozorovat skupinu a pojmenovávat procesy, které se v ní dějí;
- na jisté úrovni předvídat, jak bude skupina reagovat na určité podněty;
- navrhovat kroky, které by mohly vést k žádoucí změně ve skupině;
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - pojmenovat základní principy fungující ve skupině;
- pozorovat skupinu a pojmenovávat procesy, které se v ní dějí;
- na jisté úrovni předvídat, jak bude skupina reagovat na určité podněty;
- navrhovat kroky, které by mohly vést k žádoucí změně ve skupině;
Osnova
  • - Teorie formování skupnových norem skrz precedensy - Základní skupinové interakční kontexty - Hry a aktivity pro iniciaci skupiny (seznamky, icebreakery, ...) - Faktory ovlivňující skupinovou dynamiku - Bohmovsky dialog, rozhodovací procesy ve skupině - Riziko, nebezpečí a konflikt ve skupině
Literatura
  • GRAY, David, Sunni BROWN a James MACANUFO. Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. 1st ed. Beijing: O'Reilly, 2010. xvii, 266. ISBN 9780596804176. info
  • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  • D. Rock: Your Brain at Work
Výukové metody
Bloková výuka: simulované modelové situace, hraní rolí, rozbor situace formou skupinové diskuze, zpětné vazby a reflexe, teoretické bloky.
Metody hodnocení
100% účast - kurz je kompaktní, jednotlivá setkání na sebe navazují. Maximální užitek z něj má student pouze při 100% účasti. Zápočtový úkol.
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově 1. 12. – 3. 12. 2023 (pátek až neděle) v Brně. Vyhraďte si na výuku celý den. Konkrétní informace budou oznámeny e-mailem před začátkem kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS350