XS350 Práce se skupinovou dynamikou

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Bc. Roman Szomolai (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Osobní zkušenost s prací se skupinou. (např. učitelská praxe, vedení skautu, volnočasové aktivity apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen: - pojmenovat základní principy fungující ve skupině;
- pozorovat skupinu a pojmenovávat procesy, které se v ní dějí;
- na jisté úrovni předvídat, jak bude skupina reagovat na určité podněty;
- navrhovat kroky, které by mohly vést k žádoucí změně ve skupině;
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - pojmenovat základní principy fungující ve skupině;
- pozorovat skupinu a pojmenovávat procesy, které se v ní dějí;
- na jisté úrovni předvídat, jak bude skupina reagovat na určité podněty;
- navrhovat kroky, které by mohly vést k žádoucí změně ve skupině;
Osnova
  • - Teorie formování skupnových norem skrz precedensy - Základní skupinové interakční kontexty - Hry a aktivity pro iniciaci skupiny (seznamky, icebreakery, ...) - Faktory ovlivňující skupinovou dynamiku - Bohmovsky dialog, rozhodovací procesy ve skupině - Riziko, nebezpečí a konflikt ve skupině
Literatura
  • GRAY, David, Sunni BROWN a James MACANUFO. Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. 1st ed. Beijing: O'Reilly, 2010. xvii, 266. ISBN 9780596804176. info
  • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  • D. Rock: Your Brain at Work
Výukové metody
Bloková výuka: simulované modelové situace, hraní rolí, rozbor situace formou skupinové diskuze, zpětné vazby a reflexe, teoretické bloky.
Metody hodnocení
100% účast - kurz je kompaktní, jednotlivá setkání na sebe navazují. Maximální užitek z něj má student pouze při 100% účasti. Zápočtový úkol.
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově 25. 10. 2019 - 27. 10. 2019 v Brně. Vyhraďte si na výuku celý den. Konkrétní informace budou oznámeny e-mailem před začátkem kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.