XS350 Práce ze skupinovou dynamikou

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto bude student: - znát běžné pojmy související s atmosférou ve skupině - pozorovat skupinu - na základní úrovni předvídat, jak bude skupina na určité podněty reagovat - v jednoduchých případech navrhnout jednoduché kroky, které by mohly vést k žádoucí změně v chování skupiny, nebo atmosféře uvnitř
Osnova
  • 1. Atmosféra ve skupině, kritéria a indikátory 2. Atmosféra ve třídě, dynamika seminářů pro dospělé 3. Atmosféra v týmu, pracovní prostředí 4. Dlouhodobé aspekty
Literatura
  • D. Rock: Your Brain at Work
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
Výukové metody
Bloková výuka: simulované modelové situace, hraní rolí, rozbor situace formou diskuse
Metody hodnocení
Student zpracuje úvahu-rozbor konkrétní situace (ústně, nebo úvaha max 3A4)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.