XS350 Práce se skupinovou dynamikou

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS350/01_listopad: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
XS350/02_leden: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Osobní zkušenost s prací se skupinou. (např. učitelská praxe, vedení skautu, volnočasové aktivity apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/53
Cíle předmětu
Na konci tohoto bude student: - znát běžné pojmy související s atmosférou ve skupině - pozorovat skupinu - na základní úrovni předvídat, jak bude skupina na určité podněty reagovat - schopen facilitovat jednoduché rozhodování skupiny ("fast consensing") - v jednoduchých případech navrhnout jednoduché kroky, které by mohly vést k žádoucí změně v chování skupiny, nebo atmosféře uvnitř
Osnova
  • 1. Atmosféra ve skupině, kritéria a indikátory 2. Atmosféra ve třídě, dynamika seminářů pro dospělé, atmosféra v týmu, pracovní prostředí 3. rozhodovací procesy ve skupině 4. Dlouhodobé aspekty, komfortní zóna a výlety mimo ni, trapné okamžiky
Literatura
  • D. Rock: Your Brain at Work
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
  • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
Výukové metody
Bloková výuka: simulované modelové situace, hraní rolí, rozbor situace formou diskuse
Metody hodnocení
Student zpracuje úvahu-rozbor konkrétní situace (ústně, nebo úvaha max 3A4)
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově čtyři po sobě následující pátky v listopadu, vždy od 8:30 do 14:30.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.