ETMA115 Muzea v přírodě

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Muzea v přírodě je věnován problematice, která tvoří významnou část ochrany a péče o lidovou kulturu. Student se seznámí s dějinami muzeí v přírodě, se základními teoriemi jejich budování a současnými mechanismy fungování.
Výstupy z učení
Na základě absolvování kurzu bude schopen porozumět specifickým stránkám muzeí v přírodě, základním vývojovým periodám, proměnám v koncepci budování muzeí v přírodě, vztahu muzeí v přírodě a památkové péče, základním principům fungování, typologii muzeí v přírodě a způsobům prezentace. Získané teoretické poznatky bude moci aplikovat na jednotlivá muzea v přírodě i konkrétní dílčí problémy.
Osnova
 • Úvod, užívaná terminologie, typologie muzeí v přírodě.
 • Historické předpoklady, předchůdci muzeí v přírodě.
 • Počátky muzeí v přírodě v Evropě (A. Haselius, Skansen, skandinávské země).
 • Počátky muzeí v přírodě ve střední Evropě. Projekty celostátních muzeí v přírodě, vývoj koncepce památkářské a koncepce muzeí v přírodě.
 • Realizovaná a zamýšlená národopisná muzea v přírodě na území ČR.
 • Ostatní typy muzeí v přírodě na území ČR.
 • Způsoby prezentace lidové kultury v muzeích v přírodě.
 • Muzeum v přírodě jako laboratoř tradičních technologií.
 • Modelová tvorba ideového záměru a libreta muzea v přírodě.
 • Exkurze a seznámení s provozem muzea v přírodě.
Literatura
  doporučená literatura
 • Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm 1981, 56 s.
 • RENTZHOG, Sten. Open air museums : the history and future of a visionary idea. Translated by Skans Victoria Airey. [Stockholm]: Carlssons, 2007. xii, 530. ISBN 9789179482084. info
 • Evropská muzea v přírodě. Photo by Jiří Langer. Vyd. 1. Praha: Baset, 2005. 895 s. ISBN 8073400693. info
 • Československá muzea v přírodě. Edited by Jiří Langer - Jaroslav Štika. Vyd. 1. Martin: Osveta, 1989. 160, [14]. ISBN 8021700394. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, terénní výjezdy, domácí úkoly, čtení.
Metody hodnocení
Semestrální práce, účast na terénních výjezdech (min. 2), písemná zkouška (test).
Informace učitele
Další literatura: 30 let Souboru lidových staveb Vysočina.s. l. s. d. [2002], 80 s.
Brandstettrová, Marie – Langer, Jiří: Věrohodnost a pravdivost prezentování lidové kultury v expozicích muzea v přírodě. Národopisné aktuality 17, 1980, s. 321-327.
Buzek, Ladislav: Faktor zvaný člověk v muzeu v přírodě. In: Rožnovská konference. Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře. Ostrava 1979, s. 84-87.
Czajkowski, Jerzy: Živé muzeum? In: Museum vivum I. Konference muzeí v přírodě 28. – 30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm 1985, s. 15-24.
Drápala, Daniel: Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí. In: CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. Rožnov pod Radhoštěm 2004, s. 155-157.
Frolec, Václav: Muzea v přírodě a stavební památky. Národopisné aktuality 13, 1976, s. 169-170.
Jančář, Josef: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Národopisné aktuality 27, 1990, s. 85-92.
Jaroněk, Bohumír: Živé muzeum Valašska. Valašské Meziříčí 1930.
Jeřábek, Richard: Výtvarný zřetel v budování národopisných muzeí v přírodě. Národopisné aktuality 13, 1976, s. 211-216.
Langer, Jiří: Muzeum v přírodě jako forma tezaurace památek lidového stavitelství. Národopisné aktuality 13, 1976, s. 179-184.
Langer, Jiří: Atlas památek. Evropská muzea v přírodě. Praha 2005.
Langer, Jiří – Souček, Jan: Metodická a teoretická východiska pro výstavbu muzeí v přírodě. Národopisné aktuality 16, 1979, s. 77-80.
Langer, Jiří – Souček, Jan: Problémy rozvoje muzeí v přírodě v Československu. Národopisné aktuality 17, 1980, s. 1-10.
Langer, Jiří – Souček, Jan: Současnost a perspektivy českých muzeí v přírodě. Národopisné aktuality 25, 1988, s. 209-211.
Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm 1981, 56 s.
Liptay, Jaroslav: Miesto múzeí v prírode v systéme múzeí a pamiatkovej starostlivosti. In: Rožnovská konference. Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře. Ostrava 1979, s. 25-32.
Monumentorum tutela (Ochrana pamiatok) 9, Bratislava 1976.
Souček, Jan: Zkušenosti ze spolupráce muzeí a památkové péče. In: Rožnovská konference. Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře. Ostrava 1979, s. 60-69.
Souček, Jan – Máček, Otakar: Od myšlenky k realizaci expozice lidových zemědělských staveb ve Strážnici. Národopisné aktuality 11, 1974, s. 33-35.
Stránská, Drahomíra: Národopisné muzeum v přírodě v Praze. Styl 1936, č. 7, s. 137-141; 1937, č. 8, s. 133- 137.
Stránská, Drahomíra: Národopisné muzeum v přírodě v Praze. Praha 1938.
Štěpánek, Ladislav: K problematice a formám národopisných muzeí v přírodě Středočeského kraje. Národopisné aktuality 8, 1971, s. 74-75.
Štika, Jaroslav: Stav a problémy výstavby muzeí v přírodě v ČSR. In: Rožnovská konference. Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře. Ostrava 1979, s. 33-46.
Štika, J. – Langer, J.: Československá muzea v přírodě. Martin - Ostrava 1989, 175 s.
Válka, Miroslav: Soubor lidových staveb v Rymicích a jeho záchrana. Národopisné aktuality 16, 1979, s. 325-326.
Vařeka, Josef: Sociální aspekty českých muzeí v přírodě. 13, 1976, s. 185-190.
Veselská Jiřina: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1925-2005. Rožnov pod Radhoštěm 2005.
Závada, Antonín: Prezentace techniky a technologie v expozicích muzeí v přírodě. In: Museum vivum I. Konference muzeí v přírodě 28. – 30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm 1985, s. 93-104.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ETMA115