KSCA002 Čínské písmo

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Wei-lun Lu, Ph.D. (přednášející)
Yi-Hsuan Chen (pomocník)
Li-Yen Chi (pomocník)
Bo-Kai Shi (pomocník)
Hsi-Tong Ting (pomocník)
I-Rui Wang (pomocník)
Garance
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Terézia Hegerová
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Čínská studia je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz studenty prvního ročníku seznamuje se základními informacemi a termíny při studiu čínského písma. Kurz ve formě přednášky se zaměřuje na praktické zvládnutí základů psaní čínských znaků. Teoretická část se soustředí na vnitřní strukturu znaků, postup tahů při psaní, tradiční dělení znaků (znaková typologie) a rozbor znaků na základní grafické složky. Částečně se představí historický vývoj u některých zajímavých příkladů k lepšímu pochopení vývoje čínského písma. Praktickou část tvoří samotné procvičování psaní a odevzdávání domácích úkolů. Kurz je prvním vstupem do nauky o písmu tedy do čínské gramatologie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
si osvojit teoretické znalosti o čínském grafickém systému, základní znalosti ohledně rozboru znaků a pochopí základní termíny;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Osnova
 • 1) Obecný úvod. Základní charakteristika čínského písma. Základní termíny.
 • 2) Základní tahy a jejich variace. Pořadí tahů a jejich směr.
 • 3) Strukturální typy čínských znaků;
 • 4) Úvod do vybraných radikálů (1-5) a znaků.
 • 5) Úvod do vybraných radikálů (50-100) a znaků.
 • 6) Úvod do vybraných radikálů (100-150) a znaků.
 • 7) Úvod do vybraných radikálů (150-) a znaků.
 • 8) Tradiční a zjednodušené znaky - základní principy (i průběžně)
 • 9) Vývoj čínského písma (i průběžně)
 • 10) Závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • ZÁDRAPA, Lukáš; PEJČOCHOVÁ, Michaela. Čínské písmo. Vyd. 1. Praha : Academia, 2009.
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
Praktická cvičení na zvládnutí techniky psaní a pochopení struktury čínského znaku, opisování znaků;lekcí pro daný týden
Metody hodnocení
A. Nutnou podmínkou absolvování kurzu je především úspěšná práce na domácích úkolech a docházka (maximálně 1 neomluvená absence). Včasné odevzdávání úkolů (pozdě doručený úkol není přijat a rovná se neomluvené absenci; v případě nemoci je třeba zaslat scan; úkol nekompletní nebo evidentně „odbytý“ je taktéž považován za nedodaný a rovná se neomluvené absenci. B. Písemný test skládající se teoretických otázek i praktických záležitostí psaní čínských znaků; požadovaná úspěšnost je 75%. Test je založený na přednáškách a probraných znacích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.