KSCA002 Čínské písmo

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Út 8:20–9:55 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studenty seznamuje se základními definicemi a termíny čínského písma. Seminář se zároveň zaměřuje na praktické zvládnutí jeho základů. Teoretická část se soustředí na historický vývoj podoby písma, jeho vnitřní strukturu (Xu Shenovo tradiční dělení znaků) a dělení znaků na komponenty. V praktické části sa pozornost zaměří na rozpoznávání radikálů (důležité pro hledání znaků ve slovníku a při psaní na počítači) a správné psaní (druhy tahů a jejich pořadí v rámci znaku).
Hlavní cíle kurzu:
osvojení si teoretických znalostí o systému a dějinách čínského písma;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Osnova
 • • Obecný úvod. Charakteristika čínského znaku. Termíny. Vznik a vývoj čínského písma: historický přehled. Základní tahy a jejich variace. Pořadí a směr tahů. „Šest druhů písma“ – druhy znaků a jejich struktura. Radikál. Slovníky a způsoby řazení a vyhledávání
 • Radikály 1-19. / Nejstarší čínské nápisy: věštebné kosti a krunýře jiaguwen
 • Radikály 19-38. / Písmo za Západních Zhou: nápisy na rituálních bronzech
 • Radikály 39-57 / Písmo za Východních Zhou: pečetní písmo
 • Radikály 58-76/ Sjednocení čínského písma za dynastie Qin. Vznik úřednického písma, praxe za dynastie Han; škola Starého a Nového textu
 • Radikály 77-95 / Slovník Shuo wen jie zi (100 n. l.): první gramatologická příručka, zavedení radikálů
 • Radikály 96-114 / Kaligrafické styly. Rozšíření papíru. Vznik knihtisku
 • Radikály 115-133 / Tradiční a zjednodušené písmo
 • Radikály 134-152 / Zhuyin zimu a taiwanský přepis
 • Radikály 152-171/ Čínské písmo ve východní Asii (Japonsko, Korea, Vietnam)
 • Radikály 172-189/ Shrnutí
Literatura
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Metody hodnocení
Nutnou podmínkou absolvování kurzu je pravidelná účast a především práce na domácích úkolech. Atestace proběhne formou závěrečného testu, který bude zaměřen na rozpoznávání radikálů, počtu tahů a teorii čínského písma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.