KSCA002 Čínské písmo

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 2. 10. až Ne 14. 12. Čt 12:30–14:05 M11, Po 15. 9. až St 1. 10. Čt 12:30–14:05 M24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář studenty seznamuje se základními definicemi a termíny čínského písma. Seminář se zároveň zaměřuje na praktické zvládnutí jeho základů. Teoretická část se soustředí na historický vývoj podoby písma, jeho vnitřní strukturu (Xu Shenovo tradiční dělení znaků) a dělení znaků na komponenty. V praktické části sa pozornost zaměří na rozpoznávání radikálů (důležité pro hledání znaků ve slovníku a při psaní na počítači) a správné psaní (druhy tahů a jejich pořadí v rámci znaku).
Hlavní cíle kurzu:
osvojení si teoretických znalostí o systému a dějinách čínského písma;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Osnova
 • 1) Obecný úvod. Základní charakteristika čínského písma. Základní termíny.
 • 2) Základní tahy a jejich variace. Pořadí tahů a jejich směr.
 • Slovník Shuowenjiezi a strukturní typy znaků;
 • 4) Úvod do vybraných radikálů (1-5) a znaků.
 • 5) Úvod do vybraných radikálů (50-100) a znaků.
 • 6) Úvod do vybraných radikálů (100-150) a znaků.
 • 7) Úvod do vybraných radikálů (150-) a znaků.
 • 8) Tradiční a zjednodušené znaky - základní principy
 • 9) Vývoj čínského písma I
 • 10) Vývoj čínského písma II
 • - Závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • ZÁDRAPA, Lukáš; PEJČOCHOVÁ, Michaela. Čínské písmo. Vyd. 1. Praha : Academia, 2009.
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
Praktická cvičení na zvládnutí techniky psaní a pochopení struktury čínského znaku, přepisání znaků z lekce daného týdne v Mooodlu.
Metody hodnocení
A. Nutnou podmínkou absolvování kurzu je především práce na domácích úkolech. B. Písemný test skládající se z několika otázek; požadovaná úspěšnost je 70 %. Teoretický test je založený na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.