JSB069 Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–17:40 D21
Předpoklady
 • Předmět je vhodný i pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí dozvědět více o současné Severní Makedonii. Není nutná znalost makedonštiny.
 • Výuka se koná jednou za dva týdny.
 • Omezení zápisu do předmětu
  Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
  Mateřské obory/plány
  předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
  Cíle předmětu
  Cílem předmětu je podat zeměpisnou, politickou, společenskou, hospodářskou a kulturní charakteristiku současné Republiky Severní Makedonie.
  Výstupy z učení
  Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem Severní Makedonie od rozpadu Jugoslávie do současnosti. Zároveň poodhalí historicko-kulturní pozadí makedonské otázky, respektive příčiny výjimečného konfliktního potenciálu, který se s oblastí Makedonie pojí od 19. století do dnešních dnů. Absolvent bude o těchto záležitostech schopen argumentovaně diskutovat.
  Osnova
  • 1) Jedna nebo více Makedonií?: Historické hranice a mentální mapy
  • 2) Dějiny jako bitevní pole: Makedonie ve světle konkurenčních národních historiografií
  • 3) Kdo jsou Makedonci?: Vznik národa jako dobrodružství s nejasným koncem
  • 4) Zpochybňovaná státnost: Republika Severní Makedonie v mezinárodním kontextu
  • 5) Jak se žije v Makedonii?: Politika, společnost a hospodářství Republiky Severní Makedonie
  • 6) Hornatý Balkán s douškem Mediteránu: přírodní bohatství Republiky Severní Makedonie
  • 7) Byzantinci i Osmané, komunisté i nacionalisté: architektonické a výtvarné dědictví Republiky Severní Makedonie
  • 8) Od folklóru k byzantskému rocku: makedonská hudba
  • 9) Ve znamení hledání identity: makedonský film
  Literatura
   povinná literatura
  • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
  • ROSŮLEK, Přemysl. Makedonie. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 130 s. ISBN 9788072773428. info
   doporučená literatura
  • RYCHLÍK, Jan a Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
  • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  • ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991-2014). První vydání. Praha: Libri, 2015. 395 stran. ISBN 9788072775262. info
  • DOROVSKÝ, Ivan. Makedonie :zrození, nebo obrození národa? Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1995. 77 s., [2]. ISBN 80-85834-29-4. info
  Výukové metody
  Přednášky, domácí příprava, diskuse na seminářích.
  Metody hodnocení
  Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast na seminářích. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
  Informace učitele
  Další doporučená literatura:
  • POULTON, Hugh: Who are the Macedonians?. London 1995.
  • DANFORTH, Loring M.: The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World. Princeton 1995.
  • KARAKASIDOU, Anastasia: Fields of Wheat, Hills of Blood: Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990. Chicago 1997.
  • ROUDOMETOF, Victor: Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict: Greece, Bulgaria, and the Macedonian Question. Westport 2002.
  • ROUDOMETOF, Victor (ed.): The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics. Boulder 2002.
  • PETTIFER, James (ed.): The New Macedonian Question. New York 2001.
  • COWAN K. Jane (ed.): Macedonia: The Politics of Identity and Difference. London - Sterling 2000.
  • ACKERMANN, Alice: Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia. Syracuse 2000.
  • PHILLIPS, John: Macedonia: Warlords and Rebels in the Balkans. London 2004.
  • KOINOVA, Maria: Ethnonationalist Conflict in Postcommunist States: Varieties of Governance in Bulgaria, Macedonia and Kosovo. Philadelphia 2013.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/JSB069