NJDII_003 Didaktika III - vybrané problémy

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 L42
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "NJDII_001 Didaktika I - pozorování" und des Hospitationspraktikums "NJDII_004 Pedagogická praxe průběžná I". Předpokladem je absolvování germanistického nebo srovnatelného bakalářskéhoé studia a ukončení kurzů NJDII_001 a NJDII_004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na studenty učitelství, poskytuje základní didkaktické znalosti. Kromě principálních znalostí zaměřených na přípravu, provedení a hodnocení výuky jsou prostředkovány a metodologicky kontextualizovány základní kompetence (čtení, poslouchání, mluvení, psaní, rozbor filmů). Dále se čtou odborné texty a simuluje se výuka, jež je následně diskutována. Předmět představuje tematické a metodologické rozšíření předmětu Didaktika - metodologie, protože rozšiřuje portfolio oborově didaktických znalostí o poznatky z nejnovějšího vývoje didaktiky cizích předmětů, tak jak je vyučována na západních univerzitách.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni se orientovat v pěti klíčových kompetencích.
Studenti budou disponovat znalostmi o teoreticko-metodologických základech oboru.
Studenti se budou orientovat v nejnovějším metodologickém vývoji didaktiky cizích jazyků
Osnova
  • Osnova se bude měnit dle konkrétní náplně předmětu. Zastoupeny budou klíčové didaktické disciplíny a kompetence. Představeny budou moderní didaktické metodologické přístupy a témata, jimiž se zabývá moderní didaktika cizích jazyků na západních univerzitách.
Literatura
  • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
  • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
  • DOYÉ, Peter. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 5. Aufg. Berlin: Langenscheidt, 1992. 223 s. ISBN 3468494378. info
  • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
  • FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 160 s. ISBN 3-468-49679-6. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Práce ve skupinách
Plenární diskuse
Domácí úlohy
Účast minimálně 75%
Metody hodnocení
Referát na téma zadané z plánu semináře
Průběžně hodnocené prezentace
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJDII_003