NJDSL412 Zahraniční stáž

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
Minimální trvání stáže je 1 měsíc. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zahraniční stáž během doktorského studia je jedním z klíčových předpokladů pro profilace studenta.
Výstupy z učení
Student bude schopen obhájit výsledky svého výzkumu i před zahraničními odborníky. Student bude schopen samostatně odborně pracovat v oblasti germánské filologie
Osnova
  • Dle možností zahraničních univerzit. Upřednostněny jsou univerzity v Regensburgu a Wurzburgu, s nimiž probíhá na doktorandské úrovni úzká spolupráce.
Literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Edited by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia. 271 s. ISBN 8071981737. 1997. info
Výukové metody
Dle možností zahraničních univerzit.
Metody hodnocení
V kompetenci školitele, po domluvě s mentorem ze zahraniční univerzity.
Informace učitele
Předmět lze opakovaně zapisovat i poté, co již byl úspěšně absolvován.
Další komentáře
Minimální trvání stáže je 1 měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJDSL412