TIM_M_002 Od elektronické hudby k live coding performance II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledový kurz slouží k získání základní orientace v historii, pojmovém aparátu a estetických přístupech k hudbě produkované a recipované v rámci interakce člověk-stroj. Studenti budou seznámeni s klíčovými problémy a texty tohoto výseku hudební historie.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat, zařadit a interpretovat různé formy technologicky produkované hudby 20. pol. 20. stol. s přesahem do současnosti.
Osnova
 • - Hudba a nová média – sňatek z rozumu?
 • - Technologická podmíněnost hudby – hudba (pří)strojů
 • - Digitalita hudby a kódování hudby (od neum k MP3, možnosti vizuální reprezentace)
 • - Modularita hudby (hudba jako stavebnice, vliv mobilních technologií)
 • - Hudba jako hypertext (redefinice pojmů autor – interpret - posluchač)
 • - Interaktivita hudby - proměny rozhraní (J. Cage, G. Levin, D. Dlouhý, T. Dvořák ad.)
 • - Multimedialita (hudba v kontextu jiných médií)
 • - Hudba a prostor – hudba (v) prostoru / prostor v hudbě.
 • - Estetika hudby v nových médiích (funkční×absolutní, autentické×eklektické, vysoké×nízké).
 • - Umělecké dílo ve věku své digitální reprodukovatelnosti.
 • - Mobilita hudby – metamorfózy paměti
 • - Materializace zvuku - hudba jako fyzikální objekt.
Literatura
  povinná literatura
 • FORRÓ, Daniel. Svět MIDI. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 375 s. ISBN 8071694126.
 • DOHNALOVÁ, Lenka. Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 234 s. +. ISBN 80-7290-047-1.
 • FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2018-01-23]. Elportál. Dostupné z: . ISBN 978-80-210-7944-1, 978-80-210-7945-8 (epub). ISSN 1802-128X.
 • Sound unbound : sampling digital music and culture. Edited by DJ Spooky That Subliminal Kid. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. xi, 426. ISBN 9780262633635.
 • HOLMES, Thom. Electronic and experimental music : technology, music, and culture. 3rd ed. New York: Routledge, 2008. xviii, 462. ISBN 9780415957823.
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xxxix, 354. ISBN 0262133741.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.