ISKM05 Informační politika a management

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Před vstupem do předmětu by student měl ovládat základy informační vědy a informačních systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a základními principy informační politiky v organizaci (ve veřejném i komerčním sektoru). Pozornost bude věnována uvedení do kontextu datového a informačního managementu, jejich účelu a významu pro organizaci, nutnost propojení jednotlivých úrovní pro řízení organizace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- reflektovat aktuální cíle EU a ČR v oblasti informační politiky;
- znát klíčové projekty a služby eGovernmentu a být schopen je metodologicky správně hodnotit;
- uvědomovat si limity v oblasti práce s informačními technologiemi v organizaci stanovené českými zákony a směrnicemi EU;
- umět použít základní postupy informačního managementu a business intelligence;
- uvědomovat si význam a základní principy datového a informačního managementu v organizaci.
Osnova
 • Základní terminologie, úrovně informační politiky.
 • Strategické dokumenty informační politiky v EU a ČR.
 • Klíčové projekty v elektronizaci veřejné správy.
 • Zákony definující možnosti práce s elektronickými informacemi.
 • Analýza potřeb a evaluace v oblasti elektronických služeb.
 • Informační management, jeho rámce a normy.
 • Datový management a data governance.
 • Otevřená data a informační zdroje ve veřejné správě a jejich využití pro business intelligence.
 • Bezpečnost informací v organizaci a ochrana duševního vlastnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • Information at work : information management in the workplace. Edited by Katriina Byström - Jannica Heinström - Ian Ruthven. First published. London: Facet Publishing, 2019. xvii, 179. ISBN 9781783302765. info
 • MATULA, Jan. Informační management : Normy, frameworky a nejlepší praxe v řízení služeb IT (ITSM). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 118 s. ISBN 978-80-7510-264-5. info
  doporučená literatura
 • MVČR. Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele. Dostupné z: https://opendata.gov.cz/
 • KASSEN, Maxat. Open Data Governance and Its Actors: Theory and Practice. Palgrave Macmillan, 2022.
 • PLOTKIN, David. Data stewardship : an actionable guide to effective data management and data governance. Second edition. London: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2021. 1 online. ISBN 9780128221679. URL info
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. 376 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0. info
 • Beyond transparency : open data and the future of civic innovation. Edited by Brett Goldstein - Lauren Dyson. San Francisco: Code for America, 2013. xii, 302. ISBN 9780615889085. info
 • BERG, Michal. Otevřená data ve státní správě : nová éra rozhodování. Praha: Nadace Open Society Fund Praha, 2012. 24 s. ISBN 9788087110249. info
 • VODRÁČEK, Leo a Antonín ROSICKÝ. Informační management :pojetí, poslání a aplikace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Přednášky hostů z praxe. Odborná diskuse. Průběžné úkoly (písemné, praktické) k řešeným tématům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z otevřených a uzavřených otázek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.