DISB018 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ilona Horváthová (cvičící)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Odevzdání diplomové práce. Zadáním zápočtu školitel diplomovou práci připouští k obhajobě.
Výstupy z učení
formulovat odborný text
pracovat při psaní odborného textu s prameny a sekundární literaturou
aplikovat teoretické poznatky z oblasti divadelních studií při analýze zkoumaného jevu
Osnova
  • Odevzdání diplomové práce, která odpovídá formálním náležitostem.
Literatura
    doporučená literatura
  • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci : metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 51 s. ISBN 8021000163. info
Výukové metody
Seminární diskuse, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Odevzdání bakalářské diplomové práce. Termíny odevzdání jsou 30. listopadu a 30. dubna. Práce musí být odevzdána ve dvou svázaných vyhotoveních.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISB018