DSMA02 Četba a interpretace pramenů – Řím

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Velmi dobrá znalost latinského nebo starořeckého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři budou čteny prameny k vybraným tématům z dějin římské republiky a principátu, jejichž analýza vyžaduje hlubší znalosti politického, hospodářského, sociálního, popřípadě právního kontextu.
Studenti budou pracovat převážně s prameny v originálu, jak v rámci běžných edic, tak ve formě elektronických zdrojů přístupných v databázovém rozcestníku Litterae ante portas.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledat a zvolit vhodné prameny pro studované téma z římských dějin, analyzovat je a odborně interpretovat v kontextu autora, žánru i doby.
Osnova
 • V rámci předmětu budou čteny a komentovány části řecky i latinsky psaných pramenů k vybraným tématům z dějin Říma od počátků do konce principátu. Výběr témat se může obměňovat. Výběr pramenů bude zahrnovat prameny různých typů, vedle historiků i prameny epigrafické, právní nebo poezii. Četba bude probíhat přednostně v originálu.
 • Texty budou zpravidla vybírány z následujících okruhů: řečtí historici píšící o době republiky a principátu (Polybios, Dionýsios z Halikarnássu, Dión Kassios; Héródianos); Titus Livius; básníci Augustova období (ps.Tibullus – Panegyricus Messalae, Propertius; Ovidius – Ex Ponto); latinsky píšící historici k době raného a vrcholného principátu (Cornelius Tacitus – Agricola, Historiae; Plinius Mladší – Epistulae, Panegyricus Traiani; Historia Augusta); edice epigrafických pramenů (Monumentum Ancyranum; Augustovy kýrénské edikty; Senatus consultum de Cn. Pisone patre; Lex de imperio Vespasiani).
Literatura
  doporučená literatura
 • SYME, Ronald. Tacitus. Vol. I, II. Oxford: The Clarendon Press, 1958.
 • A companion to Tacitus. Edited by Victoria Emma Pagan. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xvii, 599. ISBN 9781405190329. info
 • Latin panegyric. Edited by Roger Rees. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2012. xvi, 430. ISBN 9780199576715. info
 • A companion to Greek and Roman historiography. Edited by John Marincola. Pbk. ed. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xli, 705. ISBN 9781444339239. info
 • KAPUST, Daniel J. Republicanism, rhetoric, and Roman political thought : Sallust, Livy, and Tacitus. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. viii, 196. ISBN 9781107000575. info
 • The Cambridge companion to Tacitus. Edited by A. J. Woodman. 1st pub. Cambridge: Cambridge University, 2009. xvi, 366. ISBN 9780521697484. info
 • The Cambridge companion to the Roman historians. Edited by Andrew Feldherr. 1st pub. Cambridge: Cambridge University, 2009. xviii, 464. ISBN 9780521670937. info
 • Irony and misreading in the Annals of Tacitus. Edited by Ellen O'Gorman. New York: Cambridge University Press, 2000. vii, 200 p. ISBN 0521660564. info
 • SCHEITBAUER, Andrea. Kaiserbild und literarisches Programm : Untersuchungen zur Tendenz der Historia Augusta. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1987. 236 s. ISBN 382049927X. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • SYME, Ronald. Emperors and biography : studies in the Historia Augusta. Oxford: Claredon Press, 1971. vii, 306. ISBN 0198143575. info
 • HOHL, Ernest. Über die Glaubwürdigkeit der Historia Augusta. Berlin: Akademie-Verlag, 1953. info
Výukové metody
Kritická analýza vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Mimořádný režim jaro 2020: splněných všech průběžně zadávaných úkolů na google disku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMA02