PGBICT04 Celoživotní učení v digitálním prostředí

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Veronika Něničková (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Veronika Něničková
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 Virtuální místnost, kromě Pá 19. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům identifikovat a aplikovat strategie učení v digitálním prostředí, které jim vyhovují, a tak u nich rozvinout jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Prostřednictvím vlastní zkušenosti i zkušenosti svých spolužáků budou studenti navedeni na to, aby si ujasnili, co znamená být úspěšným studentem v digitálním prostředí, a že neexistuje jen jedna cesta, která vyhovuje všem nebo která bude pokaždé funkční. Cílem předmětu je také poskytnout studentům nástroje, pomocí nichž budou umět plánovat své učení, reflektovat své pokroky a upravovat svůj studijní plán dle potřeb tak, aby jejich studium v digitálním prostředí bylo úspěšné, navzdory nástrahám v podobě prokrastinace a jiných. Toto vědomí a nabité dovednosti jim budou užitečné nejen v jejich dalším studiu, ale také pro ně budou cennou zkušeností, až se ocitnou v roli těch, kteří budou připravovat vzdělávání v digitálním prostředí pro druhé, k čemuž směřují studiem oboru Pedagogika se specializací na digitální technologie ve vzdělávání. Určitý prostor bude také věnován problematice celoživotního vzdělávání a jeho kontextu vzdělávání v ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit pojem celoživotní vzdělávání a zasadit jej do kontextu vzdělávání v ČR;
- najít vhodné zdroje učení v digitálním prostředí s ohledem na tematiku a jazyk;
- identifikovat strategii učení v digitálním prostředí, která mu vyhovuje;
- aplikovat strategii učení v digitálním prostředí, která mu vyhovuje;
- plánovat své učení, reflektovat své studijní pokroky a přizpůsobovat plán svým potřebám tak, aby jeho studium v digitálním prostředí bylo úspěšné.
Osnova
 • Celoživotní vzdělávání a učení
 • Zdroje učení v digitálním prostředí
 • Motivace k učení a práce s ní
 • Studijní strategie v digitálním prostředí
 • Studium v digitálním prostředí jako projekt
Literatura
 • SOKOLIK, Maggie a Dorothy ZEMACH. How to Be a Successful MOOC Student. Wayzgoose Press: 2016, 2. vydání. ISBN-13: 978-1938757259.
 • SIMPSON, Ormond. Supporting students for success in online and distance education. 3rd ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0415509107.
 • Supporting the Success of Adult and Online Students: Proven Practices in Higher Education (Volume 5). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1533071583.
 • Massive open online courses : the MOOC revolution. Edited by Paul Kim. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015, x, 156. ISBN 9780415733083. info
 • FANDL, Kevin J. a Jamie D. SMITH. Success as an online student: strategies for effective learning. Oxford: Anderson Publish, 2013. ISBN 978-1-4557-7632-0. info
 • HYERLE, David N. a Larry ALPER. Student successes with Thinking Maps: school-based research, results, and models for achievement using visual tools. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Corwin Press, 2011. ISBN 978-1-4129-9089-9. info
Výukové metody
Přednáška, e-learning, skupinové projekty, individuální projekty, domácí úkoly, prezentace, seminář
Metody hodnocení
Studenti budou pracovat na dvou studijních projektech, jednom individuálním (30 % závěrečného hodnocení) a jednom skupinovém (30 %). Součástí obou projektů bude volba předmětu studia, nalezení zdrojů studia v digitálním prostředí, tvorba studijního plánu, volba studijních strategií, aplikace studijních strategií, reflexe pokroků, úprava plánu dle potřeb, průběžné zprávy o pokroku a závěrečná prezentace. Předmět bude završen ústní prezentací výsledků těchto projektů (20 %), závěrečnou zprávou (10 %) a krátkým testem (10 %). Povinně bude třeba splnit každou tuto součást hodnocení alespoň na 50 %, tedy nebude možné některou z těchto součástí zcela vynechat. K úspěšnému absolvování předmětu je třeba získat alespoň 70 % z celkového hodnocení.
Informace učitele
Všechny potřebné informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Studenti jsou povinni se s těmito informacemi seznámit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGBICT04