DU5000 Metodologický doktorský proseminář

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History (přednášející)
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubené oborově specializované rozvinutí metodologie a historiografie dějin umění, soustředěné na samostatnou činnost kritického čtení a psaní. S ohledem na vlastní disertační práci poskytne kurz základní teoretický aparát a širší přehled o myšlenkovém a teoretickém kontextu toho, v němž se obor dějin umění v posledních desetiletích utvářel a proměňoval. Cílem je rozšířit pole úzké specializace doktorandů, seznamovat je s různými metodickými a interpretačními modely a současně komplementárně propojit obecná oborová hlediska s vlastním odborným zaměření.
Výstupy z učení
Studenti získají po absolvování semináře prohloubený přehled o metodologických a interpretačních nástrojích, který v současné době nabízí obor dějin umění; Získají teoretickou a argumentační průpravu pro vlastní badatelskou činnost; Budou schopni vyhodnotit současné metodologická a interpretační trendy v uměleckohistorickém výzkumu a rozpoznat možnosti historických i současných uměleckohistorických přístupů ve spojitosti s přípravou vlastní disertační práce
Osnova
 • Metodologická východiska a tradice oboru
 • Proměna oborového diskurzu ve 20. století
 • Heteronomní přístupy v dějinách umění
 • Kritické/nové dějiny umění od 70. a 80. let 20. století
 • Postformalistické dějiny umění
Literatura
 • PREZIOSI, Donald a Claire J. FARAGO. Art is not what you think it is. First published. Chichester: Willey-Blackwell, 2012, xvii, 171. ISBN 9781405192408. info
 • D'ALLEVA, Anne. Methods & theories of art history. Second edition. London: Laurence King Publishing Ltd, 2012, vi, 186. ISBN 9781856698993. info
 • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
 • IVERSEN, Margaret a Stephen W. MELVILLE. Writing art history : disciplinary departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010, x, 243. ISBN 9780226388267. info
 • The art of art historya critical anthology. Edited by Donald Preziosi. New ed. New York: Oxford University Press, 2009, vii, 591 p. ISBN 0199229848. info
 • HATT, Michael a Charlotte KLONK. Art history : a critical introduction to its methods. First published. Manchester: Manchester University Press, 2006, ix, 250. ISBN 9780719069581. info
 • Kritické pojmy dejín umenia. Edited by Robert S. Nelson - Richard Shiff. Vyd. 1. Bratislava: Slovart, 2004, 572 s. ISBN 807145978X. info
 • Art history and its methods : a critical anthology. Edited by Eric Fernie. Repr. London: Phaidon, 1999, 384 s. ISBN 0714829919. info
 • PREZIOSI, Donald. Rethinking art history : meditations on a coy science. New Haven: Yale University Press, 1989, xvi, 269. ISBN 0300049838. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse nad texty
Metody hodnocení
Prezentace závěrečné eseje v rámci ústní zkoušky
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.