KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2
Název anglicky The Methods of the Art History. The Methodology of the Art History 2
Autoři KROUPA, Jiří (203 Česko, garant, domácí).
Vydání První. Brno, 343 s. Historiae Artium, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00046228
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5315-1
Klíčová slova česky Dějiny umění; pojmy; metody; badatelské přístupy
Klíčová slova anglicky The Art History; notions; methods; ways of research
Štítky Munipress, RIV-OK
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., učo 19371. Změněno: 23. 11. 2016 16:30.
Anotace
Dějiny umění jako disciplína procházejí v současnosti pozoruhodným obdobím, v němž jsou diskutovány tradiční i nové teoretické přístupy k vizuálnímu umění. Propedeutická příručka Metody dějin umění ve své první části probírá předměty disciplíny dějin umění, osobnost historika umění a základy technik dějin umění. Poté se zabývá hlavními osobnostmi historiků umění a hlavními proudy dějin umění ve druhé polovině 20. století se zaměřením na nejnovější trendy ve výkladu uměleckých a obrazových děl. Důležitou součástí publikace je pojednání o základních pojmech dějin umění (styl, struktura, téma-symbol, funkce-úloha a dějinnost) a přehled nejvýznamnějších přístupů uměleckohistorických, přístupů odlišných disciplín a aplikovaných přístupů v multidisciplinárních oborech. Svazek je určen především posluchačům dějin umění a navazuje na předchozí díl Školy dějin umění.
Anotace anglicky
Art history as a discipline is currently undergoing a remarkable period during which the traditional and new theoretical approaches to visual art are discussed. The propaedeutic manual of methods in art history discusses in its first section: the objects of art history, personality of an art historian and basic techniques in the discipline. Than the leading figures of art historians and mainstream currents in art history in the second half of the 20th century are mentioned, focusing on the latest trends in the interpretation of art and video works. An important part of the book is a treatise on the fundamental concepts of art history (style, structure, theme- symbol, function and historic time) and an overview of the major art historical approaches, and also approaches of different disciplines and applied approaches in multidisciplinary fields. The volume is intended primarily for students of art history and follows the earlier part of the previous schools of art history.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2020 16:41