HVK_803 Dějiny hudby: baroko

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit různé stylové tendence a hudební formy období baroka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) porozumět a vysvětlit hudbu období baroka 2) definovat jednotlivé hudební směry v rámci barokní hudby 3) analyzovat barokní insntrumentální hudbu 4) analyzovat barokní vokálně instrumentální hudbu 5) interpretovat texty z vybraných barokních traktátů
Osnova
  • Přednáška zahrnuje vybrané sondy do dějin hudby uvedeného období, a to v širších kulturně historických a společenskovědních souvislostech. Zabývat se bude jak stěžejními hudebními formami vokálně instrumentální i ryze instrumentální hudby, tak významnými hudebními centry té doby. Součástí přednáškového cyklu budou i přednášky hostujících pedagogů. Okruhy: Itálie. Francie. Německo. Rakousko - císařský styl.
Literatura
  • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Illustrated by Gunther Vogel. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 2000. 611 s. ISBN 8071062383. info
  • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
Výukové metody
přednášky, seminář Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v rozsahu min. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů - viz pravidla ÚHV); téma bude stanoveno vyučujícím.
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemný test (včetně určení hudebních ukázek)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/HVK_803