DISB013 Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Margita Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami barokního profesionálního divadla v Čechách a na Moravě. Vzhledem k tomu, že česky hrající barokní společnosti neexistovaly, problematika bude reflektována v širším evropském kontextu, zejména německojazyčného divadelního baroka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:

- pojmenovat významné společnosti evropského profesionálního divadla působící v Čechách a na Moravě;
- pojmenovat hlavní centra barokního profesionálního divadla v Čechách a na Moravě;
na základě četby analyzovat a pojmenovat specifika žánru barokní hauptakce
- vysvětlit specifické rysy barokního herectví
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Historický kontext
 • 3. Divadlo a barokní společnost
 • 4. Vliv anglických divadelních společností na německé divadlo
 • 5. Vliv commedie dell arte na německé divadlo
 • 6. Žánr hauptakce
 • 7. Specifické rysy barokního herectví
 • 8. Profesionální divadelní společnosti v Čechách a na Moravě
 • 9. Významná divadelní centra v Čechách a na Moravě
 • 10. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě
 • 11. Další proudy barokního divadla v Čechách a na Moravě
 • 12. Barokní profesionální divadlo jako základ novodobého divadla
 • 13. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • ed. František Černý. Dějiny českého divadla, I. Praha 1968
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 s. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7. info
  doporučená literatura
 • SCHERL, Adolf. Berufstheater in Prag, 1680-1739. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999. 245 s. ISBN 3700127995. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně) Individuální příprava - četba zadaných textů Diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti (50 bodů ze 100).

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DISB013