DISB013 Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Margita Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami barokního evropského divadla. Pozornost bude věnována rozvoji scénografie, divadelních žánrů i paradivadelních jevů (průvody, slavnosti, aj.). V centru pozornosti budou také zvyklosti a fungování profesionálního divadla v Čechách a na Moravě. Vzhledem k tomu, že česky hrající barokní společnosti neexistovaly, problematika bude reflektována v širším evropském kontextu, zejména německojazyčného divadelního baroka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:

- pojmenovat myšlenkové a žánrové proudy evropského baroka;
- pojmenovat hlavní centra barokního profesionálního divadla v Čechách a na Moravě;
na základě četby analyzovat a pojmenovat specifika žánru barokní hauptakce
- vysvětlit specifické rysy barokního herectví
- popsat specifika barokní scénografie
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Historický kontext
 • 3. Divadlo a barokní společnost
 • 4. Vliv anglických divadelních společností a commedie dell arte
 • 5. Costanza e Fortezza - barokní scénografie a život u dvora
 • 6. Žánr hauptakce, burleska
 • 7. Specifické rysy barokního herectví
 • 8. Profesionální divadelní společnosti
 • 9. Významná divadelní centra
 • 10. Zámecká divadla
 • 11. Další proudy barokního divadla (lidové, církevní)
 • 12. Barokní profesionální divadlo jako základ novodobého divadla
 • 13. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009, 223 s. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7. info
  doporučená literatura
 • SCHERL, Adolf. Berufstheater in Prag, 1680-1739. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999, 245 s. ISBN 3700127995. info
  neurčeno
 • MARCELLO, Benedetto. Divadlo podle módy. Translated by Alena Hartmanová. Vydání první. Praha: Psalterium, 2020, xxix, 64. ISBN 9788090766006. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana a Štěpán VÁCHA. New Insights into the Performance of Fux's Opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723. Music in Art : International Journal of Music Iconography. New York: Research Center for Music Iconography, 2009, roč. 34, 1-2, s. 44-72, 28 s. ISSN 1522-7464. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně) Individuální příprava - četba zadaných textů Diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti (50 bodů ze 100).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.