ISKM29 Blok expertů

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Mgr. Monika Macháňová (přednášející)
Mgr. Kateřina Rajsová (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.43, kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími.
Student POUZE magisterského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 51 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/51, pouze zareg.: 0/51, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/51
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů a expertek z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru. Jednotlivé přednášky jsou poté zpřístupněny online v MS Teams a na YouTube kanále KISK.
Cílem předmětu je:
– zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
– poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
– vést studenty k reflexi vybraných témat předmětu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
– porozumět trendům v oboru Informační studia a knihovnictví;
– lépe aplikovat znalosti z oboru do praxe;
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s oborem;
– tvůrčím způsobem v digitální formě shrnout vybraná témata.
Osnova
 • Podrobný harmonogram přednášek, anotace a medailonky přednášejících jsou k dispozici na FB stránce předmětu (https://www.facebook.com/blokexpertu.kisk/) nebo na webových stránkách KISK (https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/blok-expertu).
 • Rámcové oblasti přednášek:
 • - literární věda, literatura a kultura, kulturní průmysly;
 • - knihovnictví;
 • - informační vědy;
 • - design informačních služeb;
 • - informační a datový datový management, business a startupy;
 • - edTech, vzdělávání, pedagogika;
 • - informatika, webdesign a UX.
Literatura
  doporučená literatura
 • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Tematické přednášky a prezentace osobností oboru Informační studia a knihovnictví a souvisejících vědních oborů.
Otázky a diskuse.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu - kolokvium.
Podmínky úspěšného ukončení předmětu:
Studenti prezenčního studia:
- aktivní účast na přednáškách;
- maximálně 2 neomluvené absence;
- vyplnění zpětnovazebního dotazníku ke každé absolvované přednášce;
- vypracování 2 různých vybraných digitálních artefaktů ke 2 různým přednáškám.
Studenti kombinovaného studia:
- aktivní účast na přednáškách;
- minimálně 5 povinných účastí na přednáškách;
- vyplnění zpětnovazebního dotazníku ke každé absolvované přednášce;
- vypracování 4 (z toho alespoň 3 různých) vybraných digitálních artefaktů ke 4 různým přednáškám.
Informace učitele
Předmět s tímto kódem je určen POUZE studentům magisterského studijního programu různých oborů vedle mateřského oboru ISK.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ISKM29