PSBA007 Obecná psychologie II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 M21
Předpoklady
PSBA003 Obecná psychologie I
Zkouška z obecné psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět plynule navazuje na Obecnou psychologii I. a rozvíjí témata motivace, volních procesů, prožívání citů a emocí, usuzování, řešení problémů a rozhodování. Tyto znalosti jsou nezbytnou poznatkovou bází pro všechny ostatní vyučované předměty.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí základní znalosti konstruktů emocí, motivace a jednání. Budou schopni aktivně pracovat a aplikovat vybrané teorie v dalších předmětech a následné praxi. Dokáží kriticky zhodnotit nově vznikající teorie a syntetizovat získané poznatky do matrice svých bazálních vědomostí.
Osnova
 • Tématické okruhy: 1. Charakteristika prožívání, rozdělení emocí a citů, základní terminologie. Kladné a záporné emoce, asimilační tendence emocí. 2. Hlavní přístupy ke zkoumání emocí a citů. Klasické a moderní teorie emocí. 3. Fylogeneze a ontogeneze prožívání. 4. Fyziologický základ emocí, psychofyziologické indikátory prožívání. 5. Interakce kognice a prožívání. Životní prostředí v kontextu emocí a citů. Prožívání hodnot. 6. Regulační funkce emocí a citů. 7. Motivace: základní pojmy, kategorie motivů, příklady motivovaného a nemotivovaného chování. Flow-fenomén. 8. Výkonová motivace: Úroveň aspirace. Aplikace poznatků o výkonové motivaci. 9. Frustrace, psychický konflikt: pojetí, metody, aplikace. 10. Volní procesy, jednání. Regulační funkce vůle. Interakce poznávacích a volních procesů. Faktor "úsilí" v atribuční teorii. 11. volní procesy 12. Motivace, kognice a emoce v procesu jednání
Literatura
  doporučená literatura
 • MADSEN, K. B. Teorie motivace : (srovnávací studie moderních teorií motivace) : Theories of motivation : (a comparative study of modern theories of motivation) (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 381 s.
 • MADSEN, K. B. Moderní teorie motivace : Modern theories of motivation : (a comparative metascientific study) (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 468 s.
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva. Základy psychologie emocí. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 227 stran. ISBN 9788073672829. URL info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • Handbook of affective sciences. Edited by Richard J. Davidson - Klaus R. Scherer - H. Hill Goldsmith. New York: Oxford University Press, 2003. xvii, 1199. ISBN 0195126017. info
  neurčeno
 • STRONGMAN, K. T. The psychology of emotion :theories of emotion in perspective. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. x, 255 s. ISBN 0-471-96619-3.
 • A theory of achievement motivation. Edited by John W. Atkinson - Norman T. Feather. New York: John Willey & Sons, 1966.
 • KUHL, Julius. Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Berlin: Springer-Verlag, 1983. ISBN 3387124233.
 • Emotions :essays on emotion theory. Edited by Stephanie H. M. van Goozen - Nanne E. Van de. Poll - Joseph A. Sergean. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1994. xii, 333 s. ISBN 0-8058-1208-3.
 • DWECK, Carol S. Self-theories :their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press, 1999. xiii, 195. ISBN 0-86377-570-5.
 • Allgemeine Psychologie. Bd. 2, Motivation : Motivation (Podřaz.). Edited by Hans Thomae. Göttingen: Verlag für Psychologie, 1965.
 • WEINER, Bernard. An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag, 1986. xi, 304 s. ISBN 0-387-96312-X.
 • POWER, Mick a Tim DALGLEISH. Cognition and emotion : from order to disorder. Hove: Psychology Press, 1998. xii, 496 s. ISBN 0-86377-738-4.
 • Emoce. Edited by Jiří Jindřich Diamant - Milan Černý - Vladimír Študent. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva. Základy psychologie emocí. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 227 stran. ISBN 9788073672829. URL info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 8020007636. info
 • Motivation and personality : handbook of thematic content analysis. Edited by Charles P. Smith. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1992. xvi, 708. ISBN 052140052X. info
Výukové metody
Přednášky a semináře. Skupinové rozpravy.
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni navštěvovat 70 % seminářů a přednášek. Jejich znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou zaměřenou na znalosti základních pojmů a hlavních teorií.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PSBA007