PSBA015 Vývojová psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Gajdošíková (cvičící)
Mgr. Vít Janů (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:40 C33, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA015/01: každý sudý pátek 8:00–9:40 B2.44, K. Gajdošíková, V. Janů
PSBA015/02: každý sudý pátek 10:00–11:40 B2.44, K. Gajdošíková, V. Janů
PSBA015/03: každý sudý pátek 12:00–13:40 B2.44, K. Gajdošíková, V. Janů
Předpoklady
PSBA008 Vývojová psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům základní témata z oblasti vývojové psychologie: významné představitele, dějiny, "klasická" témata a současné trendy ve výzkumu se zaměřením na druhou polovinu života (mladá dospělost až stáří).
Výstupy z učení
Výsledkem tohoto kurzu je schopnost studenta účelně používat znalosti z oblasti vývojové psychologie (významných představitelích, dějinách, "klasických" tématech a současných trendech včetně úvodu k vývoji rodiny) v dalších obecných i aplikovaných psychologických disciplínách.
Absolvent kurzu je schopen předkládat argumentačně promyšlená stanoviska založená na znalostech vývojové psychologie ze všech věkových období lidského života a aplikovat je v kontextu navazujících aplikovaných psychologických disciplín.
Osnova
 • Období mladé dospělosti: specifika "vynořující se dospělosti", sociální vztahy, rodina a zaměstnání. Období střední dospělosti: krize středního věku, sociální vztahy, rodina a zaměstnání. Období starší dospělosti: biopsychosociální změny, odchod od důchodu, sociální vztahy a rodina, věkové stereotypy a předsudky. Období stáří: sociální vztahy a rodina, zdravotní péče, smrt a vyrovnávání se se ztrátou. Poruchy vývoje a jejich diagnostika v jednotlivých fázích vývoje jedince.
Literatura
  povinná literatura
 • Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3462-3
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Přepracované vydání. Praha: Portál, 2006, 390 stran. ISBN 8073671247. info
 • ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood : the winding road from the late teens through the twenties. Oxford: Oxford University Press, 2004, viii, 270. ISBN 9780195309379. URL info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997, s. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0. info
 • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012, 126 s. ISBN 9788072946990. info
  doporučená literatura
 • Socioemotional development in cultural context. Edited by Xinyin Chen - Kenneth H. Rubin. New York: Guilford Press, 2011, x, 342. ISBN 9781609181864. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie : možnosti, které čekají. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 141 s. ISBN 9788024736044. URL info
 • Handbook of the psychology of aging. Edited by K. Warner Schaie - Sherry L. Willis. 7th ed. London: Academic Press, 2010, xiv, 419. ISBN 9780123808820. info
 • FARKOVÁ, Marie. Dospělost a její variabilita. Vydání 1. Praha: Grada, 2009, 136 stran. ISBN 9788024724805. URL info
 • Middle adulthood : a lifespan perspective. Edited by Sherry L. Willis - Mike Martin. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005, x, 425. ISBN 076198853X. info
 • ROGOFF, Barbara. The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press, 2003, xiii, 434. ISBN 0195131339. info
 • LEMME, Barbara Hansen. Development in adulthood. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2002, xiv, 562. ISBN 0205331742. info
 • SIGELMAN, Carol K. Life-span human development. 3rd ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1999, xxi, 678. ISBN 0534354424. info
 • GARDINER, Harry W., Jay D. MUTTER a Corinne KOSMITZKI. Lives across cultures : cross-cultural human development. Boston: Allyn and Bacon, 1998, xxi, 330. ISBN 0205191827. info
  neurčeno
 • Handbook of adult development and learning. Edited by Carol Hren Hoare. New York: Oxford University Press, 2006, xviii, 579. ISBN 9780195171907. info
 • Human development in adulthood. Edited by Lewis R. Aiken. New York: Plenum Press, 1998, ix, 430 p. ISBN 0306457342. info
Výukové metody
Přednášky a semináře (1x14 dní).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, která zahrnuje učivo předmětů Vývojová psychologie I a Vývojová psychologie II. Tedy témata vývojové psychologie pokrývající teoretické a metodologické otázky a vývoj jedince v průběhu celého života.Pro připuštění k ústní zkoušce musí student splnit následující požadavky: účast na seminářích, včasné odevzdání domácích úkolů zadaných na seminářích (rešerše, prezentace atd.). V případě nesplnění těchto požadavků student obdrží hodnocení "X" a nebude připuštěn ke zkoušce.
Informace učitele
Výuková videa slouží výhradně studijním potřebám studentů zapsaných do předmětu a vztahuje se na ně zákaz jejich kopírování a šíření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PSBA015