LJ207 Samostatná četba (Ovidius)

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ203 Seminář k četbě (Ovidius) || NOW ( LJ203 Seminář k četbě (Ovidius) ) && (! LJBcAZka Četba Ovidia )
Absolvování Latinského prosemináře (Ovidius)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověřit schopnost porozumět latinskému básnickému textu, překládat do češtiny a zvládnout předepsané penzum samostatné četby v originále.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět, přeložit do češtiny a komentovat předepsané penzum domácí četby.
Osnova
 • Předmět četba Ovidia se nevyučuje. Student získává zápočet za vlastní samostatnou četbu úseků z Ovidiových metamorfóz, předepsaných v povinné četbě.
 • Rozsah četby pro jednotlivé studijní plány se liší.
 • Pro vedlejší studijní plán (minor) je četba v tomto rozsahu:
 • - Ovidius – Metamorfózy: I (72-162, 253-360); II (833-875); IV (55-166); X (1-77).
 • Pro hlavní studijní plán (maior) a jednooborový program (completus) je četba v následujícím rozsahu:
 • - Ovidius: Metamorfózy I 1–360, 452–567; II 833–875; III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Četba Ovidia se dokládá po 2. roce studia (prerekvizita k bakalářské zkoušce).
Literatura
  povinná literatura
 • OVIDIUS. Proměny. Edited by Ivan Bureš. Vyd. 3, v Nakl. Plot 1. Praha: Plot, 2005. 480 s. ISBN 8086523632. info
  doporučená literatura
 • OVIDIUS NASO, Publius. Proměny [Ovidius Naso, 1967]. Praha: Odeon, 1967. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Metamorphoses. Vol. 1, Bk. 1-8. Translated by Frank Justus Miller. London: William Heinemann, 1929. 466 s. info
  neurčeno
 • OVIDIUS. Metamorphosen : Auswahl mit Überleitungstexten, Wort- und Sacherläuterungen, Arbeitskommentar. Edited by Karl-Heinz Pridik - Karl-Heinz Pridik. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett, 1980. 72 s. ISBN 3126411002. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Metamorphoses. Vol. 2, Bk. 9-15. Translated by Frank Justus Miller. London: William Heinemann, 1929. 499 s. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Die Metamorphosen des P. Ovidius Naso. Bd. 2, Buch VIII-XV. Edited by Otto Korn - R. Ehwald. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1898. info
Výukové metody
Samostudium.
Metody hodnocení
Předmět se nevyučuje, spočívá v samostatné četbě vybraných pasáží z Ovidiových Metamorfóz, na základě povinné četby. Četba se dokládá překladem, metrickým rozborem a komentářem vybraných pasáží z latiny do češtiny. Ústní a písemné zkoušení během zkouškového období i během semestru. Termíny na základě individuální domluvy e-mailem.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ207