EN

FF:MED32 Jazykový seminář IJ IV - Informace o předmětu

MED32 Jazykový seminář italský IV

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 D52
Předpoklady
MED31 Jazykový seminář IJ III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení znalosti italské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo krátce pohovořit na téma či popsat obrázek (úroveň A2 dle SERR).
Výstupy z učení
Alla fine del semestre lo studente sarà capace di:
- usare il lessico sia nella lingua scritta che parlata;
- spiegare e applicare la grammatica;
- capire i testi più difficili e tradurrli in ceco e viceversa;
- applicare le competenze acquisite all'esame finale: usare le regole grammaticali acquisite durante i corsi I-IV e parlare su un libro scritto da un autore italiano scelto.
Osnova
 • Zvratná slovesa, neosobní forma.
 • Nakupování: určení velikosti, čísla, ceny; kvantity (částice "ne").
 • Dativní zájmena v jednoduchých i složených časech.
 • Diskuze o televizních pořadech, koncertech.
 • Vyjádření preferencí a názorů.
 • Imperativ. Dávání rad a rozkazů.
 • Hudba.
 • Kondicionál jednoduchý a složený.
Literatura
  povinná literatura
 • MARIN, T. - MAGNELLI, S. Progetto italiano nuovo 2: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Libro dello studente. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 210 p. ISBN 978-960-6632-76-1.
  doporučená literatura
 • MARIN, T. - MAGNELLI, S. Progetto italiano nuovo 2: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. 159 p. ISBN 978-960-6632-72-3.
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. Voznice: Leda, 2004. ISBN 80-7335-041-6. info
  neurčeno
 • ZINGARELLI, Nicola. Lo Zingarelli, 2003 : vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2002. 2176 s. ISBN 8808052192. info
Výukové metody
Odevzdání 3 esejů a 3 překladů během semestru. Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 70% docházky).
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška (A2 SERR).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MED32